Podpráporčík

Podpráporčík je vojenská hodnosť, ktorá sa používa aj v iných zboroch a organizáciách. Zvyčajne je hierarchicky zaradená medzi práporčíkov.

Podpráporčík (OR-9c)

Na SlovenskuUpraviť

V Ozbrojených silách SRUpraviť

V Ozbrojených silách Slovenskej republiky je najbližšia nižšia hodnosť štábny nadrotmajster, najbližšia vyššia práporčík. Predpoklady na dosiahnutie hodnosti získavajú vojaci OS SR absolvovaním Práporčíckeho kurzu organizovaného Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, pričom musia dosiahnuť hodnosť aspoň čatár alebo rotný.[1] V prvom roku služby v OS SR podpráporčík zarobí 801,50 € mesačne, po viac než 27 rokoch 1 153,50 €.[2]

nižšia hodnosť
Štábny nadrotmajster
 

(Ozbrojené sily Slovenskej republiky)
Podpráporčík

vyššia hodnosť
Práporčík

Iné použitieUpraviť

Hodnosť sa používa aj v Hasičskom a záchrannom zbore. Podľa zákona 315/2001 Z. z. (Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore) je najbližšia nižšia hodnosť nadrotmajster, najbližšia vyššia práporčík.[3]

Hodnosť práporčík sa používa v colnej sekcii Finančného riaditeľstva SR. Najbližšia nižšia hodnosť je v tomto prípade nadstrážmajster, najbližšia vyššia práporčík.[4]

ReferencieUpraviť

  1. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, [cit. 2012-12-29]. Dostupné online.
  2. Bratislava: Ministerstvo obrany SR, [cit. 2012-12-28]. Dostupné online.
  3. Ministerstvo spravodlivosti SR, [cit. 2012-12-30]. Dostupné online.
  4. Bratislava: Colný úrad Bratislava, [cit. 2012-12-30]. Dostupné online.

Pozri ajUpraviť