Dejiny vojenstva
Éry
Pravek · Starovek · Stredovek ·
Vedecko-technická revolúcia · Súčasnosť
Prostredia
Vzduch · Vyloďovacie operácie · Sneh a ľad · Púšť ·
Džungla · Hory · Rieky a moria · Vesmír · Mesto · Noc
Armádne zložky a zbrane
Pechota · Jazdectvo · Delostrelectvo · Obrnené vozidlá ·
Chemické zbrane · Biologické zbrane · Elektronický boj ·
Informácie · Atómové zbrane · Psychológia ·
Rádioaktivita · Ponorky
Taktika
Nerovnováha · Vyhladzovanie · Konvenčný boj ·
Opevnenie · Pozemný boj · Partizánska vojna ·
Kontaktný boj · Invázia · Manévre ·
Taktika námorného boja · Informačné technológie ·
Obkľúčenie · Totálna vojna · Zákopová vojna ·
Nekonvenčná vojna · Opotrebovávacia vojna ·
Občianska vojna · Svetová vojna · Studená vojna
Zoznamy
Vojny · Bitky · Občianske vojny · Velitelia ·
Invázie · Operácie · Obliehania · Taktiky

Vojenstvo je v širšom zmysle termín zahŕňajúci všetky otázky vojenskej teórie a praxe súvisiacich s tvorbou, prípravou a činnosťou ozbrojených síl v čase mieru alebo vojny.[1] Zjednodušene môže byť termín chápaný ako náuka o vojakoch, ozbrojených silách, vojnách, zbraniach a pod.

V užšom zmysle môže predstavovať systém vedomostí, zručností a návykov využívaných príslušníkmi ozbrojených síl na úspešné plnenie bojových úloh.[2]

Referencie upraviť

  1. Ogarkov, N. V. a kolektív, 1979, Sovietskaja vojennaja enciklopedia. Tom 1. Vojenizdat, Moskva, s. 210
  2. Voennyj enciklopedičeskij slovar. Voennoe izdateľstvo, Moskva, 1984

Pozri aj upraviť