Svetová vojna

vojenský konflikt, ktorý zasahuje väčšinu štátov sveta

Dejiny vojenstva
Éry
Pravek · Starovek · Stredovek ·
Vedecko-technická revolúcia · Súčasnosť
Prostredia
Vzduch · Vyloďovacie operácie · Sneh a ľad · Púšť ·
Džungla · Hory · Rieky a moria · Vesmír · Mesto · Noc
Armádne zložky a zbrane
Pechota · Jazdectvo · Delostrelectvo · Obrnené vozidlá ·
Chemické zbrane · Biologické zbrane · Elektronický boj ·
Informácie · Atómové zbrane · Psychológia ·
Rádioaktivita · Ponorky
Taktika
Nerovnováha · Vyhladzovanie · Konvenčný boj ·
Opevnenie · Pozemný boj · Partizánska vojna ·
Kontaktný boj · Invázia · Manévre ·
Taktika námorného boja · Informačné technológie ·
Obkľúčenie · Totálna vojna · Zákopová vojna ·
Nekonvenčná vojna · Opotrebovávacia vojna ·
Občianska vojna · Svetová vojna · Studená vojna
Zoznamy
Vojny · Bitky · Občianske vojny · Velitelia ·
Invázie · Operácie · Obliehania · Taktiky

Svetová vojna je vojenský konflikt, ktorý zasahuje väčšinu štátov sveta. Zvyčajne sa bojuje dlhší čas (niekoľko rokov) na viacerých kontinentoch, bez známok upokojenia. Vo vojnách tohto typu sú zúčastnené strany nútené nasadiť do boja všetky svoje sily a prostriedky, čo má za následok znásobenie celkových škôd na spoločnosti a krajine.

Vo väčšine zúčastnených krajín boli škody a straty na životoch natoľko vysoké a neprehľadné, že ich presné vyčíslenie nebolo možné a muselo sa iba odhadovať. Prinášajú so sebou hospodársky úpadok, hladomor, nákazlivé choroby a dlhotrvajúce následky v podobe nárastu strát na životoch aj dlho po skončení bojov.

Termín sa často používa na označenie prvej svetovej vojny (1914 – 1918) a druhej svetovej vojny (1939 – 1945). Medzi vojny, ktoré sa odohrali v skorších dobách a môžu byť považované za svetové patrí napríklad: Sedemročná vojna (1756 – 1763); alebo Napoleonské vojny (1803 – 1815).