Invázia (vojenstvo)

Dejiny vojenstva
Éry
Pravek · Starovek · Stredovek ·
Vedecko-technická revolúcia · Súčasnosť
Prostredia
Vzduch · Vyloďovacie operácie · Sneh a ľad · Púšť ·
Džungla · Hory · Rieky a moria · Vesmír · Mesto · Noc
Armádne zložky a zbrane
Pechota · Jazdectvo · Delostrelectvo · Obrnené vozidlá ·
Chemické zbrane · Biologické zbrane · Elektronický boj ·
Informácie · Atómové zbrane · Psychológia ·
Rádioaktivita · Ponorky
Taktika
Nerovnováha · Vyhladzovanie · Konvenčný boj ·
Opevnenie · Pozemný boj · Partizánska vojna ·
Kontaktný boj · Invázia · Manévre ·
Taktika námorného boja · Informačné technológie ·
Obkľúčenie · Totálna vojna · Zákopová vojna ·
Nekonvenčná vojna · Opotrebovávacia vojna ·
Občianska vojna · Svetová vojna · Studená vojna
Zoznamy
Vojny · Bitky · Občianske vojny · Velitelia ·
Invázie · Operácie · Obliehania · Taktiky

Invázia je útočná vojenská operácia, pri ktorej celé ozbrojené sily jednej geopolitickej entity, alebo ich veľká časť, vstúpia agresívne na územie kontrolované inou podobnou entitou, zvyčajne s cieľom dané územie dobyť, oslobodiť alebo obnoviť na ňom svoju autoritu, prinútiť napadnutého k územným či iným ústupkom, zmene vlády, či kombinácia hore uvedených cieľov.

Invázia môže byť príčinou pre vyhlásenie vojny, môže byť použitá ako súčasť širšej stratégie s cieľom ukončenia vojny alebo môže byť vojnou sama osebe. Z dôvodu širokého spektra operácií spojených s inváziou je invázia zvyčajne považovaná za strategickú operáciu. Za najväčšiu inváziu v novodobých dejinách je všeobecne považovaná invázia Nacistického Nemecka do ZSSR v roku 1941.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Invasion na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).