Dejiny vojenstva
Éry
Pravek · Starovek · Stredovek ·
Vedecko-technická revolúcia · Súčasnosť
Prostredia
Vzduch · Vyloďovacie operácie · Sneh a ľad · Púšť ·
Džungla · Hory · Rieky a moria · Vesmír · Mesto · Noc
Armádne zložky a zbrane
Pechota · Jazdectvo · Delostrelectvo · Obrnené vozidlá ·
Chemické zbrane · Biologické zbrane · Elektronický boj ·
Informácie · Atómové zbrane · Psychológia ·
Rádioaktivita · Ponorky
Taktika
Nerovnováha · Vyhladzovanie · Konvenčný boj ·
Opevnenie · Pozemný boj · Partizánska vojna ·
Kontaktný boj · Invázia · Manévre ·
Taktika námorného boja · Informačné technológie ·
Obkľúčenie · Totálna vojna · Zákopová vojna ·
Nekonvenčná vojna · Opotrebovávacia vojna ·
Občianska vojna · Svetová vojna · Studená vojna
Zoznamy
Vojny · Bitky · Občianske vojny · Velitelia ·
Invázie · Operácie · Obliehania · Taktiky

Vesmírna vojna (ďalej VsB) je druh bojovej činnosti vykonávaný mimo povrchu planéty, na orbitálnej a nadorbitálnej hladine, prípadne ešte vo väčšej vzdialenosti od jej povrchu. Reálne k takýmto bojovým operáciám ešte nedošlo, väčšina popisov a teórie vesmírnej vojny pochádza zo science fiction.

Rozlišujú sa tri základné druhy:

 • Orbitálna - vojnová činnosť sa odohráva na obežnej dráhe Zeme, bojové činnosti sú primárne zamerané na podporu pozemných vojsk, ničenie druhých orbitálnych bojových prostriedkov a obranu pred nadorbitálnymi bojovými prostriedkami.
 • Nadorbitálna - boj sa odohráva mimo obežnú dráhu planéty vo voľnom priestore, deliť sa dá na medziplanetárny a medzihviezdny
 • Z pohľadu Zeme aj boj na iných planétach ako na Zemi, prípadne na jej obývanej kolónii

Špecifiká

upraviť

Základné špecifiká a problémy s ktorými sa koncepcia vesmírneho boja potýka sú:

 • Nehostinné podmienky
  • Neprítomnosť dýchateľnej atmosféry alebo aj atmosféry vôbec - dýchateľná atmosféra musí byť tvorená a uchovávaná systémami podmienok k životu, ktoré sú pomerne zraniteľné - z toho vyplýva, že v prípade vesmírneho boja, ak sa ho má zúčastniť živý personál, je nevyhnutné použitie plavidiel
  • Neprítomnosť tlaku
 • Nižšia gravitácia
  • toto primárne umožňuje budovanie obrovských plavidiel, ich vybavenie môže mať väčšiu hmotnosť a tým sa aj ponúka možnosť nasadenia enormne silnej výzbroje.
  • Na druhej strane to predstavuje neúnosnú dlhodobú záťaž ľudského organizmu, preto treba minimálne v ubytovacích priestoroch gravitáciu vytvárať umelo.
 • Nestabilná gravitácia
  • V blízkosti planét prípadne hustých hmotných objektov môžu existovať premenlivé gravitačné sily, čo dokáže neporovnateľne viac zaťažiť konštrukciu plavidiel.
 • Pohyb v 3 rozmeroch - odlišná kartografia, odlišná navigácia, úplne odlišné nároky na psychiku
 • Nedostatok voľne dostupnej energie - najmä v medzihviezdnych priestoroch, plavidlá musia nosiť zásoby energie v tej či onej forme. Od požadovaného akčného rádiusu závisí aj veľkosť zásobníkov energie (napr. reaktory) a tým aj konečná veľkosť plavidiel.

Základy taktiky a stratégie plus prognózy vývoja VsB

upraviť

Orbitálna

upraviť

V dohľadnej perspektíve realizovateľná, keďže prostriedky na jej vedenie sú už prinajmenšom v obmedzenej miere k dispozícii. Pri tvorbe taktiky treba vychádzať z nasledovného:

 1. bojové prostriedky sa budú nachádzať v dosahu a dohľade pozemných palebných prostriedkov
 2. optický kontakt bude pri jednoduchom prelete nad nepriateľským územím trvať pomerne dlho
 3. prirodzene, aj protivník bude podobnými prostriedkami disponovať
 4. bez trvalých orbitálnych produktívnych osídlení bude zásobovanie zo Zeme mimoriadne náročné i bez ohrozenia protivníkom

Nadorbitálna

upraviť

Tento spôsob boja sa v súčasnosti nachádza len na úrovni akademických debát. Avšak niektoré predpoklady možno použiť už dnes.

 1. Konečným cieľom VsB je ovládnutie protivníkových planét a habitátov, k tomu je nevyhnutné zničiť alebo oslabiť protivníkove vesmírne loďstvo. A to buď takticky, t. j. v bitke alebo strategicky, čiže oslabením jeho materiálnej, výrobnej a ľudskej základne.
 2. Charakter vojny bude pripomínať skôr námorný boj, keďže medzi základňami nebude existovať priame pozemné spojenie. Ale vzhľadom na výrazne trojrozmerný charakter bojiska, bude náročné realizovať:
  a) Súvislé línie
  b) Obkľúčenie - na zemi kruh, vo vesmíre zhruba guľa, čo znamená rádovo vyššie nároky na množstvo nasadených síl, čiže obrana sa bude musieť koncentrovať hlavne okolo základní a planét, pričom spojenie medzi nimi bude bez trvalej obrany
 3. Základným predpokladom k úspechu bude okrem výzbroje aj prístup k zdrojom zásob a energie. To znamená vhodne rozmiestnené základne.

Zmena týchto predpokladov môže nastať hneď ako:

 1. vyvstane možnosť pohybu bez použitia plavidiel (napr. teleport)
 2. veľkosť medzihviezdnych flot bude dostatočne veľká
 3. plavidlá budú schopné získavať alebo vyrábať energiu kdekoľvek a taktiež produkovať základné hmotné statky.