Kartografia

vedný odbor zaoberajúci sa zostavovaním máp

Kartografia (z gréckeho chartis – mapa, graphein – kresliť) je vedný odbor, ktorý sa zaoberá znázorňovaním zemského povrchu, nebeských telies a objektov, javov na nich a ich vzájomných vzťahov. Mapy sa pôvodne tvorili pomocou pera a papiera, vynálezom a rozšírením počítačov došlo k revolúcii aj v kartografii. Väčšina dnešných komerčných máp sa tvorí pomocou špecializovaného softvéru.

Kartografia na Slovensku

upraviť

Roku 1955 založila Slovenská akadémia vied a Správa geodézie a kartografie edíciu Monumenta Slovaciae Cartographica. Nezastupiteľné miesto v tejto edícii má dielo Samuela Mikovínyho, jedného z najschopnejších zememeračov a kartografov 18. storočia v Uhorsku. Ako osvietenec odsúdil všetkých autorov, ktorí zostrojovali mapy bez toho, aby príslušný kraj poznali. Mikovíny sa narodil na území dnešného Slovenska a uznáva sa za priekopníka slovenskej vedy 18. storočia.

Literatúra

upraviť
  • ČAPEK, Richard; MIKŠOVSKÝ, Miroslav; MUCHA, Ludvík: Geografická kartografie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-25153-6
  • MIKLÍN, Jan; DUŠEK, Radek; KRTIČKA, Luděk; KALÁB, Oto: Tvorba map. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. ISBN 978-80-7599-017-4

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kartografia

Externé odkazy

upraviť