Mapa

zmenšený obraz zemského povrchu alebo iných priestorov
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Mapa pozri Mapa (rozlišovacia stránka).

Mapa je zjednodušené zobrazenie priestoru, navigačná pomôcka, ktorá zdôrazňuje vzťahy medzi objektmi v priestore. Najčastejšie je mapa dvojrozmerné, geometricky presné zobrazenie trojrozmerného priestoru, ale existujú aj plastické mapy. Ak mapy zobrazujú zemský povrch (alebo jeho časť), označujú sa ako geografické mapy, ak zobrazujú napr. hviezdnu oblohu, označujú sa ako hviezdne mapy. Existuje veľké množstvo špeciálnych tematických máp.

Mapa sveta od Johanna Keplera

Vedné odvetvie tvorby máp sa nazýva kartografia. Mapa je základným výrazovým prostriedkom geografie.

Geografické mapy upraviť

 
Fyzickogeografická mapa Zeme z roku 2004, CIA World Factbook, Robinsonova projekcia.

Mapy tohto typu zachytávajú v zmenšenej forme základné črty zemského povrchu. Možno na nich sledovať polohu, orientáciu, vzťahy prírodných a ľudských výtvorov, vybraných a hodnotených v súlade s účelom mapy. Mapy však nie sú len obrazom zemského povrchu ale môžu vyjadrovať aj súvislosti medzi rôznymi prírodnými a socio-ekonomickými javmi. Možno pomocou nich sledovať napr. postupné zmeny krajiny v čase[1].

Pri konštrukcii geografických máp je významným faktorom kartografické zobrazenie, ktorého výber má vplyv na skreslenie (uhlov, plôch alebo dĺžok) a výber tvaru obrazu geografickej siete. Dôležitou súčasťou geografických máp je sú kartografické symboly, ktorých významy sú uvedené v legende. Podstatným znakom máp je mierka mapy, ktorá je hlavným ukazovateľom jej podrobnosti. Mapy zobrazujúce zemský povrch sa označujú topografické mapy. Podrobné mapy veľkých mierok sa označujú ako plány. Súbor viacerých máp sa označuje atlas.

Hviezdne mapy upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Hviezdna mapa

Hviezdna mapa zobrazuje hviezdnu oblohu alebo jej časť, takým spôsobom, že hviezdy a iné objekty sú znázornené podľa polohy a jasnosti. Mapy tohto typu slúžia na vyhľadávanie nebeských objektov, ktoré sú referenčnými objektami pri zakresľovaní polohy novoobjavených telies. Môžu slúžiť aj na navigáciu, najmä v námorníctve alebo letectve. Sú zhotovované pre rôzne odbodbia roka

Referencie upraviť

  1. Boľšaja sovietskaja enciklopedia - geografičeskaja karta [online]. bse.sci-lib.com, [cit. 2010-07-02]. Dostupné online. (po rusky)

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Mapa
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Mapa