Hviezdna mapa je zobrazenie hviezdnej oblohy alebo jej časti, v ktorej sú hviezdy a iné objekty znázornené podľa polohy a jasnosti.

Hviezdna mapa zo 17. storočia

Slúžia na orientáciu, na ľahšie vyhľadávanie objektov podľa ich súradníc, na zakresľovanie polôh novoobjavených telies a podobne. Obsahujú sieť súradnicovej sústavy, napríklad ekvatoreálnej pre určitú epochu, teda polohu jarného bodu.

Hviezdne mapy existujú kreslené a fotografované.

Kreslené hviezdne mapy obsahujú hviezdy do určitej hviezdnej veľkosti, zdanlivé jasnosti hviezd a iných objektov sú znázornené rôznymi symbolmi.

Fotografované hviezdne mapy zachytávajú aj slabšie hviezdy, obyčajne do hviezdnej veľkosti 21 až 23.

Viac hviezdnych máp spolu súvisiacich tvorí hviezdny atlas. Na rýchlu orientáciu na oblohe slúžia otáčavé hviezdne mapy a hviezdne glóbusy.

Okrem hviezdnych máp sa vypracúvajú aj mapy povrchu niektorých kozmických telies, napríklad Mesiaca, Marsu a iných planét.