Zdanlivá hviezdna veľkosť

Zdanlivá hviezdna veľkosť (iné názvy: zdanlivá veľkosť, zdanlivá magnitúda, zdanlivá jasnosť; značka m) je fotometrická veličina udávajúca jasnosť hviezdy alebo iného objektu na oblohe v logaritmickej škále bez zohľadnenia jej či jeho vzdialenosti od pozorovateľa. Ak sa do úvahy berie i vzdialenosť od pozorovateľa, hovorí sa o absolútnej hviezdnej veľkosti.

Táto veličina teda opisuje množstvo svetla prijatého z objektu. Stokrát menšia jasnosť (napr. toho istého objektu v desaťnásobne väčšej vzdialenosti) zodpovedá zdanlivej hviezdnej veľkosti, ktorá je o päť magnitúd väčšia.

Na výpočet zdanlivej magnitúdy dvoch objektov možno použiť Pogsonovu rovnicu:

Škála zdanlivých hviezdnych veľkostí
Zdanlivá hviezdna veľkosť Nebeský objekt
−26,73 Slnko
−12,6 Mesiac v splne
−4,4 Maximálna jasnosť Venuše
−2,8 Maximálna jasnosť Marsu
−1,5 Najjasnejšia hviezda vo viditeľnom spektre: Sírius
−0,7 Druhá najjasnejšia hviezda: Canopus
0 Nulový bod podľa definície: Tým bola kedysi Vega
3,0 Najslabšie hviezdy viditeľné z mestských oblastí
3,5 Najjasnejšia galaxia: Galaxia Andromeda
6,0 Najslabšie hviezdy pozorovateľné voľným okom
12,6 Najjasnejší kvazar
27 Najslabšie objekty pozorovateľné vo viditeľnom svetle s 8 m pozemskými ďalekohľadmi
30 Najslabšie objekty pozorovateľné vo viditeľnom svetle s Hubblovým teleskopom
38 Najslabšie objekty pozorovateľné vo viditeľnom svetle s plánovaným OWL (2020)

Tieto hodnoty sú iba približné vo viditeľných vlnových dĺžkach (v skutočnosti tieto hodnoty závisia od presnej použitej pásmovej priepustnosti).

Pozri aj upraviť