Letectvo je súhrn činností, zariadení a organizácií, ktorých cieľom je využitie vzdušného priestoru (vzduchového obalu Zeme) na lety leteckých dopravných prostriedkov, prípadne aj kozmických dopravných prostriedkov na lety do kozmického priestoru. Letecká doprava (resp. preprava) alebo vzdušná doprava (resp. preprava) je doprava (resp. preprava) vykonávaná vo vzdušnom priestore

Koláž rôznych typov lietadiel

V súčasnosti, keď je väčšina lietadiel ťažších ako vzduch, ide najmä o lietanie lietadiel a helikoptér. Po anglicky sa tento odbor nazýva „aviation“, v slovenčine „aviatika“, čo väčšinou označuje všeobecne letectvo na Zemi. Pojem „aeronautika“ (vzduchoplavba, vzduchoplavectvo) vznikol na začiatku letectva, keď po prvom vzlete teplovzdušného balóna bratov Montgolfierovcov vo Francúzsku, boli známe iba lietadlá ľahšie ako vzduch, čiže balóny a vzducholode.

Dnes sa v rámci Chicagskej dohody o medzinárodnej civilnej leteckej doprave a po vzniku ICAO používajú oficiálne 2 termíny:

 • aviation – pre lietanie lietadiel ťažších ako vzduch
 • aeronautics – pre všetky lietadlá pohybujúce sa v zemskej atmosfére, či už pomocou aerostatických síl (balóny, vzducholode), alebo pomocou aerodynamických síl (letúne, helikoptéry, klzáky, padáky, ultralajty). Pojem aeronautika sa dnes používa prevažne vo význame oblasti vedy a techniky, t. j. používa sa na označenie oblasti vysokoškolského štúdia a výskumu.

Slovenský termín letectvo často zahŕňa aj odbor „aerospace“, aerokozmonautiku, ktorý zahŕňa „letectvo a kozmonautiku“, teda lietadlá typu raketoplán (v kozme lieta ako kozmická loď, v atmosfére ako lietadlo), ktoré sčasti alebo úplne lietajú v kozmickom priestore.

Technická základňa leteckej dopravy je vytvorená:

 • leteckými dopravnými prostriedkami,
 • letiskami a ich vybavením,
 • zabezpečovacími zariadeniami.

História upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Dejiny letectva

U mnohých kultúr v minulosti sa objavili zariadenia pohybujúce sa vzduchom, od skorých projektilov ako boli rôzne kamene a kopije až po viac sofistikované k vzletu a k lepšej aerodynamike jednoduchých nástrojov ako bol bumerang, jednoduchý teplovzdušný balón (Kongmingova lampa), alebo šarkan. Existuje veľa legiend o pokusoch človeka lietať ako napríklad príbeh o Ikarovi a neskôr uveriteľnejšie tvrdenia o letoch na krátke vzdialenosti človeka za pomoci šarkana (Yuan Huangtou z Číny), padákový let či kontrolovaný let klzákom prevedený Abbasom Ibn Firnasom (Armen Firman).

Moderná éra letectva vypukla letom v teplovzdušnom balóne 21. novembra 1783, ktorý bol ľahší ako vzduch skonštruovaný bratmi Montgolfierovými. Balónový let sa stal čoraz väčšmi používaný na prekonávanie stále väčších a väčších vzdialeností v 19.storočí, trvajúc až po súčasnosť.

Použitie týchto balónov bolo obmedzené na fakt že mohli stúpať iba hore. Ihneď sa však začalo aj s vývojom riaditeľných balónov. Napriek niekoľkým vzducholodiam, ktoré boli skonštruované a dali by sa nazvať riadenými balónmi, prvý skutočný riadený balón pre rutinný let bol vyrobený brazílskym leteckým priekopníkom Albertom Santosom-Dumontom. Alberto Santos-Dumont efektívne skombinoval pretiahnutý tvar balóna so spaľovacím systémom pre pohon. 19. októbra 1901 sa stal celosvetovo uznávaný, keď so svojou vzducholoďou s názvom „Number 6“ letel naprieč Parížom a tým získal cenu Deutsch de la Meurthe. Santos-Dumontov úspech so vzducholoďou preukázal že riadený a stabilizovaný let je možný.

Dňa 17. decembra 1903, bratia Wrightovci po prvýkrát dokázateľne uskutočnili let na motorom poháňanom lietadle, ťažšom ako vzduch, ale toto lietadlo nebolo konštruované pre lety na dlhšie vzdialenosti, pretože sa vyskytovali problémy s riadením. Rýchle osvojenie vztlakových krídiel dokázalo, že lietadlo sa stalo ľahšie ovládateľné a iba o desaťročie neskôr počas prvej svetovej vojny sa stali lietadlá ťažšie ako vzduch využiteľné pre výzvedy a prieskum, streliace delostrelectvo, či dokonca na útoky proti pozemným pozíciám nepriateľa.

 
Prvé motorom poháňané lietadlo, 17. december 1903

Ľudia začali letectvo využívať na prepravu osôb a nákladu ako sa začali konštrukcie lietadlových lodí zväčšovať a rástla aj ich vierohodnosť. Obrovské vzducholode sa ako prvé stali prostriedkami na prepravu osôb a nákladu na dlhšie vzdialenosti. Najznámejšia vzducholoď tohoto typu bola vyrobená spoločnosťou German Zeppelin.

Najúspešnejší Zeppelin bol Graf Zeppelin. Preletel vyše milión kilometrov, obsahujúc i let okolo sveta v auguste roku 1929. Dominancia Zeppelinských vzducholodí v tomto období začala postupne klesať v dôsledku zaostalej konštrukcie a možnosťou preletu iba niekoľko stoviek kilometrov. Zlatá éra vzducholodí skončila 6. júna 1937, keď vzducholoď Hindenburg začala horieť a pri tomto nešťastí umrelo 36 ľudí. Napriek niektorým snahám oživiť ich používanie, vzducholode sa už prestali používať na prepravu a slúžili iba ako vystavovaný artikel.

 
Hindenburg, 1936

Veľký vývoj v oblasti letectva sa zaznamenal počas rokov 1920 až 1930, keď Charles Lindbergh's uskutočnil transatlantický let v roku 1927. Jedna z najúspešnejších konštrukcií lietadiel tohoto obdobia bolo lietadlo Douglas DC-3, ktoré sa stalo prvým linkovým dopravným lietadlom, ktoré výhradne slúžilo na prepravu osôb a odštartovalo modernú éru leteckých prepravných služieb. Začiatkom prvej svetovej vojny, veľa miest postavilo letiská, na ktorých bolo dostupných niekoľko kvalifikovaných pilotov. Vojna priniesla veľa inovácií do letectva, obsahujúc prvé prúdové lietadlo a prvý raketový let.

Po druhej svetovej vojne, obzvlášť v Severnej Amerike nastal veľký ohlas v civilnom letectve, ako v súkromnom, tak v komerčnom sektore, tisícky pilotov a veľa nadbytočných vojnových dopravných lietadiel bolo prevedených z armády do civilného letectva. Výroby lietadiel ako Cessna, Piper a Beechcraft zaznamenali expanziu s produkciou k poskytnutiu ľahkého lietadla pre novú strednú triedu. Rokom 1950, vývoj prúdových lietadiel rástol, začínajúc s de Havilland Comet až po prvé široko využívané prúdové lietadlo na prepravu osôb Boeing 707. V tom istom čase sa objavil u malých lietadiel turbovrtuľový pohon.

Jurij Alexejevič Gagarin bol prvý človek ktorý vyletel do vesmíru 12. apríla 1961, zatiaľ čo 21. júla 1969, Neil Armstrong bol prvým človekom na mesiaci.

Od roku 1960 sa štruktúra lietadiel zdokonaľovala, zvýšila sa ich výkonnosť, ale najdôležitejšia inovácia bola v prístrojoch a v kontrole lietadiel. Príletová elektronika, GPS navigácia, satelitná komunikácia, rýchlo vyvíjajúce malé a výkonné počítače a LED displeje, výrazne zmenili kokpity lietadiel a tým sa aj vo všeobecnosti zmenšili rozmery lietadiel. Vďaka týmto inováciám piloti môžu byť navigovaní presnejšie, môžu vidieť terén, prekážky, alebo lietadlá v blízkosti na mape alebo prostredníctvom syntetického dohľadu, dokonca v noci alebo pri zníženej viditeľnosti.

21. júna 2004, SpaceShipOne sa stal prvým súkromným lietadlom, ktorý uskutočnil vesmírny let a tým otvoril možnosti letectva mimo zemskú atmosféru.

Letecké dopravné prostriedky (lietadlá v širšom zmysle) upraviť

Príklady leteckých dopravných prostriedkov sú lietadlá v užšom zmysle (letúne), klzáky, vetrone, draky, vírniky, krídelníky, helikoptéry a konvertoplány.

Civilné letectvo upraviť

Civilné letectvo zahŕňa všetku leteckú dopravu s výnimkou vojenskej, ako všeobecné letectvo a pravidelnú leteckú dopravu.

Riadené letové služby upraviť

 
Airbus A330-200.

Zatiaľ čo v minulosti existovalo veľa fabrík civilného letectva, v súčasnosti sa zachovalo iba päť majoritných fabrík:

Boeing, Airbus a Tupolev sa sústreďujú na výrobu široko-trupých a úzko-trupých prúdových prepravných lietadiel určené pre medzinárodné lety, zatiaľ čo spoločnosti Bombardier a Embraer sa zameriavajú na výrobu prepravných lietadiel pre regionálne a vnútroštátne lety. Do roku 1970, majoritné aerolínie boli národné spoločnosti daných krajín, sponzorované vládami týchto krajín a izolované od konkurencie. Vplyvom rôznych dohôd začala rásť konkurencia a možnosť výberu pre zákazníka s padajúcimi cenami pre aerolínie. Kombináciou vysokej ceny palivových hmôt, s nízkym cestovným, s vysokými platmi a nehodami ako útoky 11. septembra 2001 alebo epidémia SASR, mnoho týchto aerolínií boli rozpustené vládou, zbankrotovali, alebo sa zlúčili s inými. V tom istom čase, nízko-nákladové spoločnosti ako Ryanair a Southwest začali profitovať.

Všeobecné letectvo upraviť

 
Cessna 120

Všeobecné letectvo obsahuje všetko neriadené civilné lietanie ako súkromné a obchodné. Pretože všeobecné letectvo zahŕňa veľké množstvo aktivít, je ťažké definovať všeobecné letectvo s jednoduchým opisom – všeobecné letectvo môže zahŕňať obchodné lety, súkromné letectvo, výcvikové lety, lietanie s balónom, parašutistiku, plachtenie, paragliding, paramotoring, letecké fotografovanie, letecká rýchla pomoc, práškovanie, čartrové lietanie, leteckú políciu, hasičské lety pri požiaroch lesov a veľa ďalších typov lietania.

Každá krajina zaraďuje letectvo odlišne, ale typicky pre všetky krajiny, všeobecné letectvo spadá pod niekoľko odlišných typov usmernení záležiac na tom či je to súkromný alebo obchodný let a aké prostriedky boli na tento let použité.

Veľa malých výrobných leteckých spoločností ako Cessna, Piper, Diamon, Mooney, Cirrus Design, Raytheon a veľa ďalších sa vyskytujú na trhu všeobecné letectva, ktoré sa sústreďujú na súkromné letectvo a pilotný výcvik.

Najdôležitejší súčasný rozvoj pre malé lietadlá bolo zaradenie rozšírenej leteckej elektroniky (obsahujúc GPS), ktoré boli najskôr využívané iba u veľkých lietadiel a zaradenie rôzneho materiálu, ktoré spravili malé lietadla ľahšími a rýchlejšími. Ultraľahké lietadlá a lietadlá vyrobené doma sa začali stávať čoraz viac populárnejšie pre rekreačné používanie odkedy sa vo väčšine krajín povolilo súkromné lietanie. Výhodou takéhoto lietania sú menšie náklady a fakt, že lietanie s nimi, riadenie a údržby sú oveľa menej komplikované ako pri certifikovaných lietadlách.

Vojenské letectvo upraviť

 
Lockheed SR-71 bolo progresívne lietadlo a drží si neprekonateľnosť v mnohých oblastiach výkonnosti

Rozvoj letectva bol vo veľkej miere spojený s obdobiami vojen. Prvé letecké prostriedky, ktoré sa používali pri vedení vojen boli na začiatku 18. storočia jednoduché balóny určené na pozorovanie a špionáž. Trvalo však ešte takmer 200 rokov, kým boli vyvinuté prvé vojenské lietadlá. Nasadené boli po prvýkrát počas prvej svetovej vojny. Spoločnosti zaoberajúce sa výrobou vojenských lietadiel si výrazne konkurujú, čo ženie ich vývoj pomerne rýchlo dopredu.

Letectvo zahŕňa upraviť

 • letecké dopravné prostriedky a ich výstroj
 • leteckú prevádzku a riadenie letovej prevádzky
 • letecký technický servis
 • službu leteckej meteorológie
 • letecký priemysel
 • letecké školstvo
 • aerodynamiku
 • leteckú medicínu
 • letecký šport
 • vojenské letectvo
 • správu a výstavbu letísk

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Letectvo

Externé odkazy upraviť