Špionáž je individuálne získavanie informácií, ktoré sú považované za tajné alebo dôverné bez súhlasu držiteľa týchto informácií.

Dejiny upraviť

Incidenty špionáže sú dobre zdokumentované v celej histórii, napr. v starovekých spisoch čínskych a indických vojenských stratégov.

Riziká špionáže upraviť

Riziká špionáže sú rôzne. Agenti hostiteľskej krajiny môžu byť deportovaní, uväznení, alebo dokonca popravení.

Druhy informácií upraviť

Z hľadiska zadávateľa sa za najdôležitejšie považujú informácie o:

  • politickej situácii, politických stranách, ich predstaviteľoch a nástupcoch
  • ekonomické situácie a všetkých faktorov, ktoré tuto situáciu môžu ovplyvniť
  • možnostiach v oblasti vedy a techniky
  • vojenskom potenciáli, doktrínach a plánoch
  • závažnej kriminalite
  • psychologických faktoroch ovplyvňujúcich vyššie zmienené