Zemský povrch je súhrn plôch, ktoré ohraničujú teleso Zeme. Zemský povrch má asi 510 065 600 km². Ohraničuje najvrchnejšiu zemskú vrstvu označovanú litosféra, ktorá je v kontakte, alebo prieniku s ostatnými sférami (atmosférou, biosférou alebo hydrosférou). Používa sa všeobecne pre popis javov, ktoré sa odohrávajú priamo na povrchu. Väčšina zemského povrchu tvorí voda.

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.