Litosféra, (gréc. lithos: kameň, kamenná sféra) je najvrchnejšia, pevná vrstva kamenných planét. Na Zemi zahŕňa zemskú kôru a najvrchnejšiu časť zemského plášťa. Litosféra je rozlámaná na viacero platní (pozri obrázok), ktoré sa voči sebe pohybujú. Tento pohyb, jeho príčinu a dôsledky popisuje teória platňovej tektoniky.

Litosféra, pozostávajúca z tektonických platní

Rozlišovacou vlastnosťou litosféry nie je jej (chemické) zloženie, ale jej fyzikálne vlastnosti. Na rozdiel od astenosféry, ktorá je plastická, sa litosféra javí krehká a má menšiu hustotu, vďaka čomu „pláva“ na astenosfére[1]. Hrúbka litosféry je variabilná: od veľmi tenkej (prakticky nulovej hrúbky) pod stredooceánskymi chrbtami, až po 150 km pod stabilnými oblasťami kontinentov.

Referencie upraviť

  1. Kearey, P., Klepeis, K.A., Vine, J.F., 2009: Global Tectonics. 3rd Edition, Wiley-Blackwell, Chichester, 496 s.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

Stavba Zeme
Geosféra Magnetosféra Exosféra Atmosféra
Ionosféra Termosféra
Mezosféra
Hydrosféra Stratosféra
Biosféra Troposféra
Pedosféra Litosféra Zemská kôra
Pevninská kôra
Oceánska kôra
Vrchný plášť Najvrchnejší plášť Zemský plášť
Astenosféra
Hranica vrchný-spodný plášť
Spodný plášť
Vonkajšie jadro Zemské jadro
Vnútorné jadro