Ionosféra je vrstva zemskej atmosféry, prípadne atmosféry iného kozmického telesa s vlastným alebo indukovaným magnetickým poľom, ktorá je ionizovaná. Nad Zemou sa nachádza vo výške asi 60 km až 500 km. Zodpovedá približne vrstvám stratopauza, mezosféra a termosféra. Vyššie na ňu nadväzuje magnetosféra.

Ionosféra je významná tým, že odráža na svojej spodnej strane krátke rádiové vlny, čo umožňuje vysielanie na dlhé vzdialenosti. Ionizácia pôvodne neutrálnych častíc atmosféry je spôsobená dopadom slnečného žiarenia do atmosféry. V tejto sfére slnečné lúče štiepia niektoré atómy plynov na častice s nábojom – ióny (= ionizácia). Množstvo ionizovaných častíc v ionosfére sa mení v závislosti od polohy Slnka, jeho aktivity, ročného obdobia a dennej doby.

Podľa hustoty iónov a výšky nad Zemou sa ionosféra delí na niekoľko vrstiev. Pre každú je charakteristická medzná frekvencia – vlny s vyššou frekvenciou vrstvou prechádzajú.

Vrstvy ionosféry
Vrstva Výška Poznámka
D cca 60 – 80 km existuje cez deň, ionizácia podľa stavu Slnka
E cca 100 – 130 km existuje cez deň, ionizácia podľa stavu Slnka
Es cca 100 km vyskytuje sa sporadicky v lete
F1 cca 200 km existuje cez deň, v noci splýva s vrstvou F2
F2 cca 250 – 400 km vyskytuje sa cez deň aj v noci

Vrstva E je známa aj ako Kennyllyova-Heavisidova vrstva.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ionosféra
Stavba Zeme
Geosféra Magnetosféra Exosféra Atmosféra
Ionosféra Termosféra
Mezosféra
Hydrosféra Stratosféra
Biosféra Troposféra
Pedosféra Litosféra Zemská kôra
Pevninská kôra
Oceánska kôra
Vrchný plášť Najvrchnejší plášť Zemský plášť
Astenosféra
Hranica vrchný-spodný plášť
Spodný plášť
Vonkajšie jadro Zemské jadro
Vnútorné jadro