Atlas (súbor máp)

súbor máp s rovnakým účelom, tematikou, mierkou, generalizáciou a ďalšími systémovými hľadiskami

Atlas je súbor máp s rovnakým účelom, tematikou, mierkou, generalizáciou a ďalšími systémovými hľadiskami. Je spracovaný koncepčne ako kartografické a polygrafické jednotné dielo. Práve jednotnosťou diela sa odlišuje od jednoduchého súboru máp.

Delenie atlasov

upraviť

Základné členenie atlasov:

Súčasnosť

upraviť

V dnešnej dobe sa tvorbou atlasov zaoberajú prakticky všetky významné kartografické vydavateľstvá. Asi najčastejším produktom je autoatlas. Veľký rozvoj zažívajú digitálne atlasy, ktoré v polovici 90. rokoch 20. storočia boli publikované najprv na CD-ROM, neskôr aj DVD. V dnešnej dobe túto úlohu prevzal predovšetkým internet.