Topografia je vedecko-technická disciplína, ktorá geografickými a geodetickými metódami skúma a opisuje tvary, rozmiestnenie a vlastnosti prírodných a socioekonomických objektov (pôdy, vodstvo, reliéf, osídlenie, komunikácie, priemyselné a poľnohospodárske stavby ap.) v krajine. Zjednodušene, študuje povrchové útvary na povrchu Zeme.

ukážka topografickej mapy
Digitálny model topografie Tibetu
3D digitálny topografický model časti marťanského kaňonu Valles Marineris

Úzko súvisí s kartografiou, špecializuje sa na problematiku detailného všeobecnogeografického mapovania. Topografia sa zaoberá aj metodikou zhotovovania topografických máp, ich obnovovaním a klasifikáciou, zjednocuje a modernizuje topografické základy atď. Využíva pritom priame merania v teréne (triangulácia, nivelácia ap.), letecké fotografie a ich vyhodnotenia (fotogrametria) alebo kombinuje tieto postupy so staršími mapami (pôvodná mapa, odvodená mapa).

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Topografia

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.