O rovnomennom spolku pozri Národ (spolok).

Národ (zastaráv. nácia,[1] knižne plemeno[2]) je historicky vzniknuté spoločenstvo ľudí vytvorené pôsobením rôznych faktorov, ako sú spoločné územie, kultúra, jazyk, hospodárska história, psychika, náboženstvo a podobne, a ktoré má spravidla vôľu tieto spoločné faktory brániť či rozvíjať.

Pojem „národ“ sa v detailoch väčšinou inak chápe v etnografii, v politológii a inak v historických vedách.

Pôvodné národy spravidla vznikli z kmeňov alebo podľa inej koncepcie z národností. Národy však vznikli aj inak - na americkom kontinente v novoveku prirodzene ako suma prisťahovalcov na území daných štátov (napr. USA, pozri aj politický národ). Hranice medzi národmi a národnosťami sú spravidla veľmi vágne, ale uvádza sa, že v súčasnosti na svete existuje asi 300 národov a 1500 národností.

V stredoveku sa príslušnosť k „národu“ spravidla určovala podľa miesta (krajiny) narodenia. V novoveku a moderných dejinách sa spravidla určuje podľa jazyka. V stredovekom a čiastočne novovekom Uhorsku pojem „natio Hungarica“ označoval všetkých šľachticov Uhorska bez ohľadu na etnickú príslušnosť.

Mnohé moderné štáty sú už stále menej založené na národnom princípe, ale naopak na občianskom princípe. Rozpor medzi národným a občianskym princípom však existoval už v starovekom Ríme, kde sa rozlišovali pojmy natio (národ v zmysle národných kmeňov) a populus (národ v zmysle ľud).

Referencie upraviť

  1. nácia. In: Krátky slovník slovenského jazyka. Ed. J. Kačala, M. Pisárčiková, M. Považaj. 4. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. ISBN 802240750X.
  2. plemeno. In: Krátky slovník slovenského jazyka. Ed. J. Kačala, M. Pisárčiková, M. Považaj. 4. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. ISBN 802240750X.

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Národ
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Národ
  •   Wikislovník ponúka heslo Národ