Národ (spolok)

Národ bol slovenský akademický spolok vo Viedni. Založili ho v roku 1892 Pavel Blaho a J. Wagner po zastavení činnosti spolku Tatran.

Okrem študentov sa v spolku schádzali aj mladí remeselníci a robotníci.