Novovek

obdobie dejín

Novovek je historická perióda v dejinách ľudstva, ktorá nasleduje po stredoveku.

Hranica medzi stredovekom a novovekom upraviť

Presný okamih konca stredoveku a začiatku novoveku je predmetom diskusií, tradične sa za prelomový dátum považuje objavenie Ameriky Krištofom Kolumbom v roku 1492, na Slovensku rok 1526, niektorí za začiatok novoveku pokladajú už objav kníhtlače. Podrobnosti o hranici medzi stredovekom a novovekom pozri v článku stredovek.

Členenie upraviť

Novovek v širšom zmysle (spravidla od 1492 [sk: 1526] do dnes):

Pozri aj upraviť