Amerika (svetadiel)

svetadiel

Amerika je jeden zo svetadielov Zeme a používa sa ako súhrnné označenie pre dvojkontinent Severná Amerika a Južná Amerika, ktoré sú prepojené úzkym pruhom súše, ktorý sa často označuje ako Stredná Amerika, alebo Mezoamerika. Používa sa aj staršie pomenovanie Nový svet.

Poloha Ameriky
Politická mapa Ameriky (po anglicky)

Znovuobjaviteľom Ameriky pre Európu a západný svet sa stal Krištof Kolumbus, pomenovanie získala po inom objaviteľovi talianskeho pôvodu, Amerigovi Vespuccim, ktorý skúmal východné pobrežie Južnej Ameriky.

Žije tu viac ako 960 miliónov obyvateľov a aktuálne sa jedná o tretí najľudnatejší svetadiel.

Pomenovanie upraviť

Pomenovanie svetadielu Amerika (Nový svet) sa odvodzuje z latinizovanej formy mena Ameriga Vespucciho, (Americus), ktorý preskúmal veľkú časť pobrežia Južnej Ameriky (1499). Na základe jeho správ zaznamenal do reedície Ptolemaiovho atlasu pomenovanie Amerika kartograf Martin Waldseemüller so spolupracovníkom básnikom a filológom Matthiasom Ringmannom v roku 1507. Názvom Amerika na mape označili iba Južnú Ameriku a až neskoršie vydania atlasov, napr. Gerharda Mercatora začali aplikovať pomenovanie Amerika aj na severnú časť[1]. V literatúre je možné sa stretnúť aj s inými teóriami, napr. že Amerika nesie meno po Richardovi Amerykovi (tiež R. ap Meryk, R. Amerike), obchodníkovi pôvodom z Walesu, ktorý bol údajne hlavným investorom druhej zámorskej výpravy Johna Cabota a ako argument sa používa tvrdenie, že novoobjavené zeme sa nekrstili menom objaviteľa, ale priezviskom, napr. Cookove ostrovy, Tasmánia, Baffinov ostrov.[2]

Vodstvo upraviť

Medzi najznámejšie jazerá Severnej Ameriky patria: Michiganské jazero, Winnipegské jazero, Veľké jazero otrokov, Veľké medvedie jazero. Najznámejšie rieky Ameriky: Mississippi (Sev. A.), Amazonka (Južná A.) a pod.

Mestá upraviť

Najväčšie mestá Južnej Ameriky sú Sao Paulo a Rio de Janeiro, v Severnej Amerike New York, Los Angeles, Chicago a Mexico city.

Iné projekty upraviť

Mapy upraviť

Referencie upraviť

  1. DREIER, Rudolf-Werner. Amerika kommt aus Freiburg. 4. Auflage. Broschüre. (S. 12, PDF, 643 KB). [online]. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 2007, [cit. 2016-12-09]. Dostupné online. (nemecký)
  2. Kniha všeobecnej nevedomosti; John Lloyd; 2006; ISBN 978-80-7831-233-1