Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Kruh pozri Kruh (rozlišovacia stránka).

Kruh (z praslovan. krǫgъ, ktoré pochádza z praindoeur. krengh- odvodeného od [s]ker- – krútiť, ohýbať;[1] lat. circulus) je množina bodovrovine, ktorých vzdialenosť od pevného bodu (stredu kružnice) je menšia alebo rovná pevne danému kladnému číslu (nazývaným polomer). Hranicu kruhu tvorí kružnica a je podmnožinou kruhu. Kruh je teda plocha ohraničená kružnicou vrátane nej samej.

Kruh so zvýrazneným polomerom a priemerom. M – stred, r – polomer, d – priemer

Pre obvod kruhu platí:, kde je konštanta (Ludolfovo číslo) a  je polomer kruhu.

Pre obsah kruhu platí:

Rovnice kruhu

upraviť

Všeobecná rovnica kruhu je:

 

Stredová rovnica kruhu je:

 

Parametrická rovnica kruhu je:

 
 

Symboly:
  sú konštanty, pre ktoré platí  
  a   sú súradnice stredu M kruhu
  a   sú súradnice bodu, ktorý patrí množine „kruh“
  je polomer kruhu
  je vzdialenosť   od stredu   ako parameter
  je uhol   ako parameter

Plocha kruhu

upraviť

Pre obsah S kruhu platí vzťah  . Znamená to, že štvorcov s polomerovým základom sa do kruhu zmestí práve  .  

Vlastnosti

upraviť

Táles vraj prvý dokázal, že priemer rozdeľuje kruh na dve zhodné časti (podľa Prokla).[2]

Referencie

upraviť
  1. kruh. In: KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7. S. 304.
  2. Antológia z diel filozofov. I. zv. Predsokratici a Platon. Bratislava, Epocha 1970. 546 s.; 49 s.

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Kruh
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kruh

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.