Otvoriť hlavné menu

Číslo je abstraktná entita používaná na opis množstva.

Čísla je možné rozdeliť na mnoho druhov, najznámejšie sú prirodzené čísla používané na počítanie a označované množinou N. Zjednotením množiny prirodzených čísel so zápornými je množina celých čísel. Používa sa aj pojem nezáporné čísla, čo znamená kladné čísla a nula.

Pozri ajUpraviť