Delenie (matematika)

Delenie je jedna zo štyroch základných operácií v aritmetike. Delenie prirodzených čísel predstavuje ich opakované odčítanie. Delenie je inverznou operáciou k násobeniu. Výsledkom delenia je podiel.

Špecificky, ak c krát b sa rovná a, zapísané:

kde b nie je nula, tak delenec a vydelený deliteľom b sa rovná podielu c, zapísané:

Napríklad,

takže

.[1][2]

Pravidlá upraviť

algebraickom telese (teda   a  ) platí:

Referencie upraviť

  1. HORÁK, Peter; NIEPEL, Ľudovít. Prehľad matematiky. Bratislava : Alfa, 1982.
  2. J. FECENKO - Ľ. PINDA. Matematika 1. Bratislava: Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 2006, [cit. 2006-05-07]. ISBN 80-8078-091-9.