Alfa (vydavateľstvo)

vydavateľstvo

Alfa bolo slovenské vydavateľstvo vedeckej, technickej a ekonomickej literatúry v rokoch 19671993.

Vzniklo v roku 1967 zo Slovenského vydavateľstva technickej literatúry. Spolupracovalo s pražským nakladateľstvom Státní nakladatelství technické literatury a s obdobnými vydavateľstvami v socialistických krajinách (najmä NDR, ZSSR, Poľsko a Maďarsko), NSR a USA. Vydávalo odborné publikácie (aj časopisy), učebnice pre vysoké školy a odborné školy, skriptá a známe bolo najmä náučnými slovníkmi (napr. Elektrotechnický náučný slovník) a početnými odbornými prekladovými slovníkmi. Zaniklo koncom roka 1993 z finančných dôvodov, posledným dielom už rozpadajúcej sa redakcie bolo vydanie dvojzväzkového prekladového Nemecko-slovenského technického slovníka (1993) zostaveného kolektívom 80 odborníkov.