Aritmetická operácia

rozlišovacia stránka

Aritmetická operácia môže byť:

  • v matematike:
  • v kybernetike: počítačová operácia spočívajúca vo vypočítaní matematických funkcií a vzorcov, spočítaní, odpočítaní, násobení a delení, vrátane operácií a exponentmi čísla, zlomkami a pod., opak logickej a nearitmetickej operácie, pozri aritmetická operácia (kybernetika)[5]

Referencie

upraviť
  1. aritmetická operácia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 370.
  2. PORUBSKÝ, Štefan. Matematická terminológia v oblasti aritmetiky a teórie čísel. Kultúra slova, 1982, roč. 16, čís. 10, s. 350 – 364, konkrétne s. 360. Dostupné online [cit. 2015-12-12]. ISSN 0023-5202.
  3. EISENREICH, Günther; SUBE, Ralf, a kol. Matematika: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko- slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1982.
  4. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  5. operácia. In: Pyramída. s. 4054 – 4055.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.