Bod je bezrozmerný základný geometrický útvar.

Označenie

upraviť

Graficky sa bod znázorňuje krížikom, označuje sa veľkým tlačeným písmenom.

Znázornenie:

 

Algebrický zápis

upraviť

Algebrický je každý bod pevne určený   súradnicami, kde   je rozmer priestoru, v ktorom sa nachádza. Napríklad v trojrozmernom priestore je bod pevne daný troma súradnicami, v dvojrozmernom priestore je bod určený dvoma súradnicami.

Vlastnosti

upraviť

Všetky geometrické útvary sú definované ako množina bodov.

Bod môžeme tiež považovať za úsečku s nulovou dĺžkou.

Pozrite sa tiež na

upraviť