2D či 2-D je skratka výrazu „dvojdimenzionálny“, „dvojrozmerný“ a označuje priestor, ktorý je možné popísať dvoma rozmermy; predmety v dvojrozmernom priestore majú obsah a napr. dĺžku alebo šírku, ale nemajú objem. V 2Dzákladné geometrické útvary:

  1. štvorec
  2. obdĺžnik
  3. kružnica
  4. trojuholník

Pozrite aj

upraviť