Priestor (geometria)

Priestor je geometrický útvar, ktorého rozmer sa rovná priestoru, v ktorom sa nachádza. V prípade trojrozmerného priestoru má teda rozmer rovný 3. Priestor môže obsahovať lineárne, rovinné alebo priestorové útvary, teda geometrické útvary s rozmerom nižším alebo rovným ako je rozmer daného priestoru (napríklad polpriestor má rovnaký rozmer ako priestor, do ktorého patrí).

Vlastnosti a počet rozmerov priestoru ďalej určuje aké priestorové útvary mu môžu patriť a aké medzi nimi môžu byť geometrické vzťahy. V geometrii sa štandardne používa Euklidovský priestor s dvoma alebo troma rozmermi, priestor s dvoma rozmermi sa označuje ako rovina (geometria).

Označovanie

upraviť

Priestor ako taký sa typicky nezobrazuje, ale priestorové útvary v priestore obsiahnuté sa dajú zobraziť pomocou niektorej z metód geometrického premietania do roviny alebo sa dá transformáciou zobraziť do iného priestoru s rovnakým alebo nižším rozmerom. Zvyčajne sa používa zobrazenie pomocou rovinného rezu.[1]

Referencie

upraviť
  1. J. FECENKO - Ľ. PINDA. Matematika 1. Bratislava: Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 2006, [cit. 2006-05-29]. ISBN 80-8078-091-9.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.