Základný geometrický útvar

Základné geometrické útvary sú útvary, z ktorých sú odvodené ostatné geometrické útvary.

V euklidovskej geometrii sú základné geometrické útvary bod, priamka, rovina a (trojrozmerný) priestor.[1]

Referencie upraviť

  1. M. BILLICH - M. TRENKLER. Zbierka úloh z geometrie. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2013, [cit. 2013-11-28]. ISBN 978-80-561-0058-5.