Policajt je príslušník políciefyzická osoba v služobnom pomere k polícii.[1][2]

Policajti rakúskej Spolkovej polície (Bundespolizei)

Názov a etymológia upraviť

Výrazy policajt a polícia majú pôvod v lat. politia (zriadenie obce, štát; ústava; [štátna] správa), [3][4] ktoré bolo prevzaté zo starogr. πολιτείαpoliteia (občianstvo; štátne zriadenie)[5] odvodeného od starogr. πόλιςpolis (mesto, [mestský] štát).[6] Do slovenčiny a češtiny boli prevzaté zrejme prostredníctvom nemčiny, t. j. z nem. Polizei (polícia).[7][8]

V slovenčine je pre policajta zaužívaný aj subštandardný (slangový) výraz poliš.[9][10] Uniformovaný policajt sa zvykne hovorovo označovať aj ako strážnik, avšak je nutné toto oslovenie odlišovať od rovnomennej hodnosti používanej u obecných polícií na Slovensku.

V angličtine sa na označenie policajta často používa (hovorový) termín cop (pl. cops). Pôvod tohto výrazu nie je jednoznačne dokázaný. Podľa jedného možného vysvetlenia je akronymom utvoreným z výrazu constables on patrol (strážnici na hliadke).[11] Podľa inej etymológie môže byť odvodený z ang. slovesa cop (zadržať, chytiť) alebo vznikol skrátením ang. podstatného mena copper (medený predmet; takto dokázateľne použité v roku 1859),[12] čo môže mať súvis s medenými odznakmi v tvare osemcípej hviezdy, ktoré začali nosiť prví policajti New York Police Department (NYPD) v roku 1845. Keďže tieto odznaky pripnuté na civilnom oblečení boli ich jediným poznávacím znakom, verejnosť policajtov NYPD prezývala coppers.[11]

Referencie upraviť

 1. Ďurčo, Peter, ed. (2007), „policajt“, Bezpečnostnoprávna terminológia, Bratislava: Akadémia PZ, ISBN 978-80-8054-406-5 . zdroj: „policajt“, Slovenská terminologická databáza, Bratislava: JÚĽŠ SAV, 2013 (vyd. 2013-02-05) 
 2. Gooch, Graham; Williams, Michael (2007), „police officer“, A Dictionary of Law Enforcement, Oxford: Oxford University Press, str. 282, OCLC 181101190 
 3. Pražák, Josef M.; Novotný, František; Sedláček, Josef, edi. (1980), „polītīa“, Latinsko-český slovník, 2. (L – Z) (19. vyd.), Praha: Státní pedagogické nakladatelství, str. 267, OCLC 320154857 
 4. Špaňár, Július; Hrabovský, Jozef, edi. (2012), „polītīa“, Latinsko-slovenský slovensko-latinský slovník (8. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, str. 453, ISBN 978-80-10-02233-5 
 5. Liddell, Henry George; Scott, Robert, edi. (1889), „πολιτεία“, An Intermediate Greek-English Lexicon, Oxford: Clarendon Press, ISBN 0-19-910206-6 
 6. Liddell, Henry George; Scott, Robert, edi. (1889), „πόλις“, An Intermediate Greek-English Lexicon, Oxford: Clarendon Press, ISBN 0-19-910206-6 
 7. Rejzek, Jiří, ed. (2001), „policajt“, Český etymologický slovník, Vozice: Leda, str. 485, ISBN 80-85927-85-3 ; Rejzek, Jiří, ed. (2001), „policie“, Český etymologický slovník, Vozice: Leda, str. 486, ISBN 80-85927-85-3 
 8. Machek, Václav, ed. (1968), „policajt“, Etymologický slovník českého jazyka (2. vyd.), Praha: Academia, str. 470, OCLC 462860947 
 9. Kačala, Ján; Pisárčiková, Jana; Považaj, Matej, edi. (2003), „poliš“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 80-224-0750-X 
 10. Pisárčiková, Mária, ed. (2004), „policajt“, Synonymický slovník slovenčiny (3. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 80-224-0801-8 
 11. a b Dempsey, John; Forst, Linda (2013), An Introduction to Policing (7. vyd.), Albany, NY: Delmar, str. 11, ISBN 1-133-59470-0, http://books.google.sk/books?id=9XcWAAAAQBAJ&pg=PA11 
 12. Harper, Douglas R., ed. (2001-2014), „cop“, Online Etymology Dictionary, Lancaster, PA: Douglas R. Harper, OCLC 51773921 

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Policajt
 •   Wikislovník ponúka heslo Policajt