Fyzická osoba (iné názvy: prirodzená osoba [v právnom zmysle], človek [v právnom zmysle]) je ľudská bytosť (iné názvy: človek, prirodzená osoba, jednotlivec), ktorá má spôsobilosť mať práva a povinnosti (iné názvy: spôsobilosť na práva a povinnosti, právnu subjektivitu). Je to teda každý živý človek a (napr. podľa slovenského práva aj) počaté dieťa, ak sa narodí živé. V právnych poriadkoch uznávajúcich otroctvo sa za fyzické osoby nepovažujú otroci[1]. Pre pojem fyzická osoba v jeho modernom chápaní je irelevantné, či je daný človek štátnym občanom štátu pobytu, cudzincom alebo bezdomovcom.[2][3][4][5]

Právny pojem fyzická osoba odlišuje človeka od iných právnych subjektov, ktoré majú spôsobilosť mať práva a povinnosti (právnická osoba). Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé. Smrťou táto spôsobilosť zanikne.[4]

Referencie upraviť

  1. osoba. In: Ottův slovník naučný [1]
  2. OVEČKOVÁ, Oľga, a kol. Slovník obchodného práva. 1. vyd. Bratislava : Iura edition, 1994. 366 s. ISBN 80-88715-11-3. S. 98.
  3. fyzická osoba [online]. terminologickyportal.sk, [cit. 2023-01-17]. Dostupné online.
  4. a b Spôsobilosť na práva a povinnosti [online]. Bratislava: Úrad vlády SR, [cit. 2023-01-17]. Dostupné online.
  5. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.