Fyzická osoba

Fyzická osoba je prirodzená osoba, ľudská bytosť, človek, jednotlivec, ktorej právo priznáva možnosť byť účastníkom (subjektom) právneho vzťahu prostredníctvom právnej spôsobilosti, pričom je irelevantné, či je štátnym občanom štátu pobytu, cudzincom alebo bezdomovcom.[1]

Právny pojem fyzická osoba odlišuje človeka od iných právnych subjektov, ktoré majú právnu subjektivitu (právnická osoba). Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé. Smrťou táto spôsobilosť zanikne.[2]

ReferencieUpraviť

  1. fyzická osoba [online]. terminologickyportal.sk, [cit. 2023-01-17]. Dostupné online.
  2. Spôsobilosť na práva a povinnosti [online]. Bratislava: Úrad vlády SR, [cit. 2023-01-17]. Dostupné online.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.