Otrok (mimo zoológie knižne aj: rab) môže byť:

 • osobne neslobodný človek, ktorý je v úplnom neobmedzenom vlastníctve inej osoby, spravidla ako pracovník, pozri otrokárstvo (využívanie otrokov)#Otrok
 • príslušník vykorisťovanej triedy v otrokárskom zriadení (čiže najmä v staroveku)[1][2], pozri pod otrokárstvo (využívanie otrokov)#Otrok
 • osoba vykorisťovaná inou osobou (osobami) na osobný alebo obchodný zisk, napr. obeť nútenej práce, dlhový otrok, obeť obchodovania s ľuďmi, manželka v nútenom manželstve, domáci otrok, sexuálny otrok, synonymá: novodobý otrok, moderný otrok[3][4], pozri pod novodobé otroctvo
 • obeť nútenej práce, človek nútený pracovať pre iného človeka proti svojej vôli (často ako obeť obchodovania s ľuďmi)[5][6], pozri pod nútená práca
 • človek pracujúci v nepríjemnom prostredí za veľmi nízku mzdu[5]
 • človek pracujúci či žijúci vo veľmi ťažkých podmienkach[7]
 • skrátene: sexuálny otrok (t. j. a) submisívny partner v sadomasochistickom vzťahu, b) osoba opakovane nútená poskytovať sexuálne služby)
 • expresívne: človek, ktorý úplne ovládnutý niečím či niekým alebo závislý od niečoho či niekoho[7][1], pozri ovládanie a závislosť
 • v zoológii: otročiaci druh mravca resp. jedinec takéhoto druhu, pozri pod otrokárstvo (mravce)

Rab môže byť zastarano aj: väzeň, zajatec[8]

Zdroje upraviť

 1. a b otrok. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 2. ROZENTAĽ, M. M. Filozofický slovník. Bratislava: Nakl. Pravda. 1977. S. 387
 3. Zákaz otroctva a nútenej práce [online]. humanrightsguide.sk, [cit. 2024-04-07]. Dostupné online.
 4. Etický kódex dodávateľa spoločnosti Sandvik. 2021 [1] S. 8
 5. a b Definition of 'slave' [online]. collinsdictionary.com, [cit. 2024-04-07]. Dostupné online.
 6. otrok. In: Slovník súčasného slovenského jazyka
 7. a b otrok. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 8. rab. In: Historický slovník slovenského jazyka
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.