Slovník súčasného slovenského jazyka

Slovník súčasného slovenského jazyka je jednojazyčný slovník súčasného slovenského jazyka s plánovaným rozsahom vyše 200 000 slov,[1] ktorý vychádza od roku 2006 pod vedením hlavných redaktoriek Alexandry Jarošovej a Kláry Buzássyovej vo Vydavateľstve SAV. Je to základný výkladový vedecký opis slovnej zásoby súčasnej slovenčiny vo všetkých sférach komunikácie.[2]

Spracovaný je na základe primárnych a sekundárnych zdrojov s využitím nástrojov počítačovej lexikografie. Medzi primárne zdroje patria hlavne tradičná slovníková kartotéka Jazykového ústavu Ľudovíta Štúra a Slovenský národný korpus. Sekundárne zdroje pochádzajú hlavne z existujúcich slovníkov a diel vydaných v rámci SAV. 1. diel obsahuje aj podrobné informácie o východiskách a zásadách slovníka.[1]

Vydané diely v súčasnosti nie sú kodifikačnou príručkou slovenčiny.

Zoznam zväzkovUpraviť

Zväzok Rok vydania Počet strán ISBN
A – G 2006 1134 s. ISBN 80-224-0932-4
H – L 2011 1087 s. ISBN 978-80-224-1172-1
M – N 2015 1100 s. ISBN 978-80-224-1485-2
O – Pn 2021 1128 s. ISBN 978-80-224-1901-7

ReferencieUpraviť

  1. a b Východiská a zásady spracovania slovníka [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2006, [cit. 2017-11-13]. Dostupné online.
  2. Slovník súčasného slovenského jazyka [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2006, rev. 2015-05-31, [cit. 2017-11-13]. Dostupné online.

Bibliografický odkazUpraviť

Externé odkazyUpraviť