VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
(Presmerované z Vydavateľstvo SAV)

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied (v rokoch 19431953 Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a umení[1], v rokoch 1953 – 1973 Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied) je účelové vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ktoré „publikuje najvýznamnejšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode i v oblasti spoločenských vied.“[2]

Budova VEDY, vydavateľstva SAV v areáli SAV na Patrónke

Súradnice: 48°10′00″S 17°04′21″V / 48,166801°S 17,07244°V / 48.166801; 17.07244

 
Tlačiarenské stroje v budove vydavateľstva v areáli SAV na Dúbravskej ceste.

Veda vznika pôvodne v roku 1943 ako súčasť Slovenskej akadémie vied a umení.[3] Po februárovom prevrate bola jeho činnosť kritizovaná a v tomto období bolo vydavateľstvo istý čas (september 1950 - jún 1951) bez vedenia.[4] Od roku 1953 sa datuje oficiálny vznik pod názvom Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.[5] Počas prvých rokov svojej existencie sa Veda zameriavala najmä na spoločenské vedy, postupne rástol podiel prírodných a vedeckých titulov.[6] V rokoch 1953-1968 vyšlo 1357 vedeckých publikácii s nákladom 2,4 milióna kusov.[4] Po auguste 1968 sa činnosť mierne narušila, ale už od začiatku 70. rokov sa začala konsolidovať. V roku 1972 sa zmenila dovtedajšia prevaha spoločenskovednej voči prírodovedeckej a technickej literatúre; do roku 1970 bol pomer 70:30 (v prospech spoločenských vied), rok 1971 mal pomer 40:60.[4]

Od 2. júla 1973 sa názov zmenil na VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. V osemdesiatych rokoch 20. storočia Veda vydávala ročne okolo 75-80 titulov.[6] Za roky 19531980 to predstavuje 2116 knižných titulov a celkový náklad 4,102 milióna kusov.[5] Po roku 1989 sa Veda transformovala z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu (k 1. januáru 1993).[4] Prechod na trhové hospodárstvo spôsobil zníženie počtu vydávaných titulov - v roku 1993 to bolo 50 % z úrovne roku 1990. Od roku 1995 nastalo postupné oživenie činnosti. Do roku 2004 sa počet kníh zvýšil na takmer 3500 a do roku 2014 vyše 5000.

V roku 2000 sa Veda zlúčila s Polygrafiou vedeckej literatúry a časopisov SAV.[3]

Významné diela[2][3]

upraviť

Referencie

upraviť
  1. Bulletin o edičnej činnosti 2013/2014 [online]. Bratislava: Veda, [cit. 2022-05-30]. Dostupné online. Archivované 2014-05-21 z originálu.
  2. a b Vydavateľstvo [online]. Bratislava: Veda, [cit. 2022-05-30]. Dostupné online. Archivované 2011-01-25 z originálu.
  3. a b c VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Predstavuje jeho riaditeľ JUDr. Milan Brňák [online]. Bratislava: Literárne informačné centrum, [cit. 2022-05-30]. Dostupné online. Archivované 2017-07-02 z originálu.
  4. a b c d KOVÁČ, Dušan, a kol. Dejiny Slovenskej akadémie vied. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2014. 687 s. ISBN 978-80-224-1316-9. S. 359 – 362.
  5. a b Veda, vydavateľstvo SAV. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok VI. T – Ž. Bratislava : Veda, 1982. 776 s. S. 262.
  6. a b Veda, vydavateľstvo SAV. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok 2, P – Ž. Bratislava : Veda, 1985. 704 s. S. 532 – 533.

Externé odkazy

upraviť