Alexandra Jarošová

slovenská jazykovedkyňa

PhDr. Alexandra Jarošová, CSc., rod. Šolcová (* 22. február 1952, Praha)[1] je slovenská jazykovedkyňa, samostatná vedecká pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (JÚĽŠ SAV). Je hlavnou redaktorkou Slovníka súčasného slovenského jazyka.

Alexandra Jarošová
rod. Šolcová
slovenská jazykovedkyňa
Dielo
Významné práceSlovník súčasného slovenského jazyka (2006 – 2021)
Vedecké pôsobenieJazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
Osobné informácie
Narodenie22. február 1952 (72 rokov)
Praha, ČSR (dnes Česko)

Život upraviť

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Filologickej fakulte Leningradskej štátnej univerzity Andreja Alexandroviča Ždanova (rus. Ленинградский ордена Ленина государственный университет имени А. А. ЖдановаLeningradskij ordena Lenina gosudarstvennyj universitet imeni A. A. Ždanova; od roku 1991 Petrohradská štátna univerzita) v odbore ruský jazyk a literatúra s kvalifikáciou filológ rusista s pedagogickou pôsobnosťou a štátnou skúškou z anglického jazyka (1970 – 1975). V roku 1985 získala vedeckú hodnosť kandidátky filologických vied na SAV a o takmer dve dekády neskôr absolvovala externé magisterské štúdium v odbore slovenský jazyka a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1992 – 1999). V roku 2015 získala akademický titul doktorky filozofie v odbore slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.[2]

Od septembra 1975 do septembra 1977 pracovala ako učiteľka (obchodnej a technickej) ruštiny na Strednej ekonomickej škole v Bratislave a od októbra 1977 do októbra 1979 ako samostatná referentka odboru zahraničných vzťahov Slovenského výskumného a vývojového centra urbanizmu a architektúry v Bratislave. Od novembra 1980 pôsobí na JÚĽŠ SAV, kde postupne vystriedala pracovné pozície internej vedeckej ašpirantky (1980 – 1983), vedeckej asistentky (1984 – 1985) a vedeckej pracovníčky (1985 – 1990) až kým sa v roku 1990 stala samostatnou vedeckou pracovníčkou. V rokoch 1988 – 1991 zastávala funkciu vedúcej oddelenia slovanských jazykov, v rokoch 1996 – 2002 bola vedúcou oddelenia jazykových dát a v rokoch 2005 – 2012 vedúcou oddelenia súčasnej lexikológie a lexikografie. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na jednojazyčnú aj viacjazyčnú lexikografiu, lexikológiu, korpusovú lingvistiku a morfológiu.[2]

Od roku 1986 je členkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV (od roku 1998 aj členkou výkonného výboru). Zároveň je členkou Lexikologicko-lexikografickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov (od roku 2003), riadiaceho výboru Slovenskej terminologickej spoločnosti (od roku 2007), redakčnej rady Jazykovedného časopisu (od roku 2002) a predsedníčkou Kodifikačnej a pravopisnej komisie JÚĽŠ SAV (od roku 2020, predtým v rokoch 2006 – 2020 členka Kodifikačnej komisie JÚĽŠ SAV).[2]

Vybraná bibliografia upraviť

Referencie upraviť