Lexikológia (z gr. lexis = slovo+logos = reč, veda, učenie) je náuka o slove, slovnej zásobe jazyka a lexikálnej rovine (pláne, podsystéme) jazyka.

Delenie:

Iné projekty upraviť