Tvorenie slov alebo slovotvorba je tvorenie nových slov z alebo podľa vzoru už existujúcich slov, teda tvorenie slov jedným z týchto postupov (tzv. slovotvorné postupy):

Náuka o tvorení slov sa nazýva derivatológia alebo tvorenie slov alebo slovotvorba alebo staršie kmeňoslovie.

Tvorenie slov je jeden z najdôležitejších spôsobov obohacovania slovnej zásoby.

Pozri aj upraviť