Slovotvorná štruktúra slova

Slovotvorná štruktúra slova je štruktúra slova ako výsledok uplatnenia slovotvornej analýzy na slovotvorne motivované slovo. Jej opakom je morfematická štruktúra slova.

Slovotvorná štruktúra je zásadne binárna - t. j. má dve časti, a to slovotvorný základ a slovotvorný formant.