Právnická osoba

Právnická osoba je organizácia osôb alebo majetku, ktorá sa vytvára na určitý účel a ktorej objektívne právo priznáva vlastnú právnu subjektivitu. Obvykle je to podnik, organizácia, nadácia, ktorá je spôsobilá k právam a povinnostiam, má teda právnu subjektivitu.

Na Slovensku je vznik právnickej osoby viazaný predpismi, ktoré sú špecifické pre každý typ právnickej osoby. Završením procesu vzniku právnickej osoby je evidencia na Štatistickom úrade SR a s ňou súvisiacie pridelenie IČO (identifikačného čísla organizácie).

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť