Identifikačné číslo organizácie

číselný kód, ktorý slúži na odlíšenie právnických osôb na Slovensku

Identifikačné číslo organizácie[1] (skr. IČO; zákon 540/2001 Z.z. používa aj legislatívnu skratku identifikačné číslo, tento skrátený názov - pri zachovaní skratky IČO - používa niekedy aj napr. ŠÚ SR [2]) je 8 miestny číselný kód (staršie organizácie môžu mať ešte IČO zložené iba zo šiestich číslic), ktorý slúži na odlíšenie právnických osôb. IČO sa prideľuje aj fyzickým osobám - podnikateľom (napr. živnostníkom). Podľa identifikačného čísla možno nájsť určitú obchodnú spoločnosť, či inú právnickú osobu aj v prípade, ak došlo k zmene jej obchodného mena, resp. názvu alebo sídla.

Prvých 7 číslic je poradovým číslom, posledná ôsma číslica má charakter kontrolného kľúča. Je nemenné počas celej doby právnej existencie právnickej osoby a fyzickej osoby vedenej v registri organizácií.

IČO prideľuje orgán štatistiky (pri obchodných spoločnostiach registrový súd). IČO je jedným z povinných údajov daňového dokladu.

Typografia

upraviť

Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa píše bez medzier. Príklad: IČO 12345679

Referencie

upraviť
  1. zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike (§ 2f) v znení platnom v apríli 2014
  2. napr. [1] Archivované 2014-02-27 na Wayback Machine, [2] Archivované 2011-04-12 na Wayback Machine

Externé odkazy

upraviť