Otvoriť hlavné menu

Orgán štátnej správy je druhové označenie nositeľov štátnej správy. Podrobnosti pozri pod štátna správa.