Okres je bežné slovenské označenie menších administratívnych jednotiek po celom svete, ktoré spravidla veľkosťou nasledujú ako väčšie po obciach. Názov je vytvorený analógiou k podobným slovenským jednotkám nazývaným okres - pozri okres (Slovensko).

Ako okres sa prekladá spravidla napr.:

Ojedinele sa ako okres prekladajú aj americké counties či ruské a ukrajinské rajóny.