Zoznam okresov na Slovensku

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam súčasných 79 okresov na Slovensku (existujúcich od roku 1996),[1] vrátane skratiek pre potreby prideľovania EČV[2] a základných štatistických údajov (stav k 31. 12. 2020).[3]

Mapka okresov Slovenska

ZoznamUpraviť

Okres EČV[pozn. 1]
Kód
Kraj
Počet obyvateľov
Z toho žien
[%]
Rozloha
[km²]
Hustota ob.
[obyv./km²]
Počet miest
a obcí
Z toho miest
Bánovce nad Bebravou BN 301 Trenčiansky 35 972 51,3 461,9 78 43 1
Banská Bystrica BB, BC, BK 601 Banskobystrický 110 631 52,4 809,4 137 42 1
Banská Štiavnica BS 602 Banskobystrický 16 003 51,7 292,3 55 15 1
Bardejov BJ 701 Prešovský 77 666 50,5 936,2 83 86 1
Bratislava I BA, BL, BT, BD, BE, BI 101 Bratislavský 42 546 53,8 9,6 4 436
Bratislava II 102 Bratislavský 116 669 54,2 92,5 1 261
Bratislava III 103 Bratislavský 70 641 53,7 74,7 946
Bratislava IV 104 Bratislavský 98 404 52,8 96,7 1 018
Bratislava V 105 Bratislavský 112 688 52,1 94,2 1 196
Brezno BR 603 Banskobystrický 60 905 51,3 1 265,2 48 30 1
Bytča BY 501 Žilinský 31 056 50,7 281,6 110 12 1
Čadca CA 502 Žilinský 89 494 50,2 760,6 118 23 3
Detva DT 604 Banskobystrický 31 771 51,2 449,2 71 15 2
Dolný Kubín DK 503 Žilinský 39 480 50,8 491,9 80 24 1
Dunajská Streda DS 201 Trnavský 123 355 51,4 1 074,6 115 67 4
Galanta GA 202 Trnavský 94 179 51,2 641,7 147 36 3
Gelnica GL 801 Košický 31 923 50,6 584,4 55 20 1
Hlohovec HC 203 Trnavský 44 731 50,8 267,2 167 24 2
Humenné HE 702 Prešovský 61 398 50,9 754,2 81 62 1
Ilava IL 302 Trenčiansky 58 811 51,0 358,5 164 21 3
Kežmarok KK 703 Prešovský 76 165 50,4 839,3 91 41 3
Komárno KN 401 Nitriansky 100 992 51,6 1 100,1 92 41 4
Košice I KE, KC, KI 802 Košický 67 421 52,9 85,4 789
Košice II 803 Košický 82 115 51,9 73,9 1 112
Košice III 804 Košický 28 535 51,4 16,9 1 693
Košice IV 805 Košický 60 067 52,7 60,9 986
Košice-okolie KS 806 Košický 131 305 50,5 1 541,3 85 114 2
Krupina KA 605 Banskobystrický 22 050 51,8 584,9 38 36 2
Kysucké Nové Mesto KM 504 Žilinský 32 890 50,7 173,7 189 14 1
Levice LV, LL 402 Nitriansky 110 040 52,0 1 551,1 71 89 4
Levoča LE 704 Prešovský 33 730 50,5 357,3 94 33 2
Liptovský Mikuláš LM 505 Žilinský 72 054 51,6 1 341,1 54 56 2
Lučenec LC 606 Banskobystrický 73 071 52,3 825,6 89 57 2
Malacky MA 106 Bratislavský 75 325 51,1 949,5 79 26 2
Martin MT 506 Žilinský 95 921 51,4 735,7 130 43 3
Medzilaborce ML 705 Prešovský 11 708 51,3 427,3 27 23 1
Michalovce MI 807 Košický 110 670 51,5 1 019,3 109 78 3
Myjava MY 303 Trenčiansky 26 062 51,5 327,4 80 17 2
Námestovo NO 507 Žilinský 63 268 49,6 690,5 92 24 1
Nitra NR, NI, NT 403 Nitriansky 161 499 51,7 870,7 185 62 2
Nové Mesto nad Váhom NM 304 Trenčiansky 62 572 51,5 580,0 108 34 2
Nové Zámky NZ, NC 404 Nitriansky 137 778 51,8 1 347,1 102 62 3
Partizánske PE 305 Trenčiansky 45 293 51,2 301,0 150 23 1
Pezinok PK 107 Bratislavský 66 174 51,6 375,5 176 17 3
Piešťany PN 204 Trnavský 62 626 51,9 381,1 164 27 2
Poltár PT 607 Banskobystrický 21 179 51,4 476,2 44 22 1
Poprad PP 706 Prešovský 105 015 51,4 1 105,4 95 29 3
Považská Bystrica PB 306 Trenčiansky 61 993 51,0 463,2 134 28 1
Prešov PO, PV, PS 707 Prešovský 176 781 51,3 933,7 189 91 2
Prievidza PD 307 Trenčiansky 132 891 50,8 959,8 138 52 4
Púchov PU 308 Trenčiansky 44 136 51,1 375,3 118 21 1
Revúca RA 608 Banskobystrický 39 349 51,1 730,3 54 42 3
Rimavská Sobota RS 609 Banskobystrický 83 953 51,6 1 471,1 57 107 3
Rožňava RV 808 Košický 61 944 51,7 1 173,3 53 62 2
Ružomberok RK 508 Žilinský 56 536 51,7 646,8 87 25 1
Sabinov SB 708 Prešovský 61 072 50,1 483,5 126 43 2
Senec SC 108 Bratislavský 94 577 51,4 359,9 263 29 1
Senica SE 205 Trnavský 60 314 51,1 683,5 88 31 2
Skalica SI 206 Trnavský 46 965 51,2 357,1 132 21 3
Snina SV 709 Prešovský 35 833 51,2 804,7 45 34 1
Sobrance SO 809 Košický 22 775 51,4 538,2 42 47 1
Spišská Nová Ves SN 810 Košický 100 201 50,6 587,4 171 36 3
Stará Ľubovňa SL 710 Prešovský 54 054 50,3 624,0 87 44 2
Stropkov SP 711 Prešovský 20 366 50,4 389,0 52 43 1
Svidník SK 712 Prešovský 32 334 51,0 549,8 59 68 2
Šaľa SA 405 Nitriansky 51 309 51,3 355,9 144 13 1
Topoľčany TO 406 Nitriansky 69 521 51,0 597,6 116 54 1
Trebišov TV 811 Košický 105 136 51,6 1 073,5 98 82 4
Trenčín TN, TC, TE 309 Trenčiansky 114 837 51,3 674,8 170 37 3
Trnava TT, TA, TB 207 Trnavský 133 154 51,3 741,3 180 45 1
Turčianske Teplice TR 509 Žilinský 15 854 51,0 392,8 40 26 1
Tvrdošín TS 510 Žilinský 36 127 50,0 478,9 75 15 2
Veľký Krtíš VK 610 Banskobystrický 43 002 51,6 848,2 51 71 2
Vranov nad Topľou VT 713 Prešovský 80 906 50,7 769,5 105 68 2
Zlaté Moravce ZM 407 Nitriansky 40 369 51,5 521,2 77 33 1
Zvolen ZV 611 Banskobystrický 68 657 52,1 759,0 90 26 2
Žarnovica ZC 612 Banskobystrický 26 054 51,0 425,3 61 18 2
Žiar nad Hronom ZH 613 Banskobystrický 46 477 51,8 517,7 90 35 2
Žilina ZA, ZI, ZL 511 Žilinský 158 456 51,4 815,1 194 53 3
Celkom: 79 5 459 781 51,4 49 036,4 111 2 890 140[pozn. 2]

Zmeny v spôsobe prideľovania EČV účinné od 1. marca 2022Upraviť

Národná rada SR schválila 18. marca 2021 novelu zákona o cestnej premávke[5][6], ktorá prináša zmenu v spôsobe prideľovania EČV s účinnosťou od 1. marca 2022:

 • Dvojica písmen označujúca do 28. februára 2022 okres, v ktorom bolo evidenčné číslo vydané, bude nahradená dvojicou písmen začínajúcou kombináciou AA, pričom dvojica nebude označovať žiadnu územnú príslušnosť v rámci Slovenska.
 • Skript EČV ostáva zachovaný vo forme AA xxxAA, pričom doteraz použité kombinácie (podľa okresov) budú vynechané.
 • EČV vydávané do 28. februára 2022 bude možné prideľovať na vozidlá aj po tomto termíne do vyčerpania zásob na Policajnom zbore.

PoznámkyUpraviť

 1. Mestá Bratislava a Košice a okresy Banská Bystrica, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín a Žilina majú pre potreby prideľovania EČV do budúcna vyhradené ďalšie kurzívou vyznačené skratky.[2][4]
 2. Mestá Bratislava a Košice nie sú zahrnuté v žiadnom jednotlivom riadku zoznamu, keďže ležia na území viacerých okresov, v celkovom počte obcí (2 890) a miest (140) už však zahrnuté sú.

ReferencieUpraviť

 1. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 1996-07-03, [cit. 2018-03-21]. Dostupné online.
 2. a b Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov : § 36 ods. 2 [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2008-12-20, [cit. 2019-01-30]. Dostupné online.
 3. Počet obyvateľov podľa pohlavia – obce (ročne) [online]. Bratislava: Štatistický úrad SR, rev. 2021-03-21, [cit. 2021-03-30]. Dostupné online.
 4. BREZÁK, Ctibor. Bratislava: Nové EČV budú mať skratku BT. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2018-11-22. Dostupné online [cit. 2019-01-30]. ISSN 1335-4418.
 5. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony [online]. Bratislava: Národná rada SR, 2021-03-18, [cit. 2021-03-23]. Dostupné online.
 6. Hlasovanie podľa klubov : Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 383) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. [online]. Bratislava: Národná rada SR, [cit. 2021-03-23]. Dostupné online.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť