Zoznam okresov na Slovensku

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam súčasných 79 okresov na Slovensku (existujúcich od roku 1996),[1] vrátane skratiek pre potreby prideľovania EČV[2] a základných štatistických údajov (stav k 31. 12. 2023).[3]

Mapka okresov Slovenska
Okres EČV[pozn. 1]
Kód
Kraj
Počet obyvateľov
Z toho žien
[%]
Rozloha
[km²]
Hustota ob.
[obyv./km²]
Počet miest
a obcí
Z toho miest
Bánovce nad Bebravou BN 301 Trenčiansky 35 186 51,3 461,9 76 43 1
Banská Bystrica BB, BC, BK 601 Banskobystrický 107 199 52,4 809,4 132 42 1
Banská Štiavnica BS 602 Banskobystrický 15 407 51,7 292,3 53 15 1
Bardejov BJ 701 Prešovský 75 547 50,5 936,2 81 86 1
Bratislava I BA, BL, BT, BD, BE, BI 101 Bratislavský 47 375 53,8 9,6 4 940
Bratislava II 102 Bratislavský 125 980 54,2 92,5 1 362
Bratislava III 103 Bratislavský 77 594 53,7 74,7 1 039
Bratislava IV 104 Bratislavský 105 043 52,8 96,7 1 086
Bratislava V 105 Bratislavský 122 048 52,1 94,2 1 296
Brezno BR 603 Banskobystrický 58 297 51,3 1 265,2 46 30 1
Bytča BY 501 Žilinský 31 308 50,7 281,6 111 12 1
Čadca CA 502 Žilinský 87 135 50,2 760,6 115 23 3
Detva DT 604 Banskobystrický 30 562 51,2 449,2 68 15 2
Dolný Kubín DK 503 Žilinský 38 734 50,8 491,9 79 24 1
Dunajská Streda DS 201 Trnavský 127 025 51,4 1 074,6 118 67 4
Galanta GA 202 Trnavský 95 457 51,2 641,7 149 36 3
Gelnica GL 801 Košický 31 736 50,6 584,4 54 20 1
Hlohovec HC 203 Trnavský 43 197 50,8 267,2 162 24 2
Humenné HE 702 Prešovský 58 688 50,9 754,2 78 62 1
Ilava IL 302 Trenčiansky 56 920 51,0 358,5 159 21 3
Kežmarok KK 703 Prešovský 75 188 50,4 839,3 90 41 3
Komárno KN 401 Nitriansky 99 273 51,6 1 100,1 90 41 4
Košice I KE, KC, KI 802 Košický 62 965 52,9 85,4 737
Košice II 803 Košický 78 385 51,9 73,9 1 061
Košice III 804 Košický 27 551 51,4 16,9 1 634
Košice IV 805 Košický 56 143 52,7 60,9 922
Košice-okolie KS 806 Košický 131 955 50,5 1 541,3 86 114 2
Krupina KA 605 Banskobystrický 21 271 51,8 584,9 36 36 2
Kysucké Nové Mesto KM 504 Žilinský 32 642 50,7 173,7 188 14 1
Levice LV, LL 402 Nitriansky 108 479 52,0 1 551,1 70 89 4
Levoča LE 704 Prešovský 33 192 50,5 357,3 93 33 2
Liptovský Mikuláš LM 505 Žilinský 71 405 51,6 1 341,1 53 56 2
Lučenec LC 606 Banskobystrický 69 018 52,3 825,6 84 57 2
Malacky MA 106 Bratislavský 79 689 51,1 949,5 84 26 2
Martin MT 506 Žilinský 93 041 51,4 735,7 126 43 3
Medzilaborce ML 705 Prešovský 10 665 51,3 427,3 25 23 1
Michalovce MI 807 Košický 108 132 51,5 1 019,3 106 78 3
Myjava MY 303 Trenčiansky 25 013 51,5 327,4 76 17 2
Námestovo NO 507 Žilinský 64 385 49,6 690,5 93 24 1
Nitra NR, NI, NT 403 Nitriansky 164 820 51,7 870,7 189 62 2
Nové Mesto nad Váhom NM 304 Trenčiansky 61 349 51,5 580,0 106 34 2
Nové Zámky NZ, NC 404 Nitriansky 135 003 51,8 1 347,1 100 62 3
Partizánske PE 305 Trenčiansky 43 509 51,2 301,0 145 23 1
Pezinok PK 107 Bratislavský 69 953 51,6 375,5 186 17 3
Piešťany PN 204 Trnavský 62 015 51,9 381,1 163 27 2
Poltár PT 607 Banskobystrický 20 247 51,4 476,2 43 22 1
Poprad PP 706 Prešovský 102 038 51,4 1 105,4 92 29 3
Považská Bystrica PB 306 Trenčiansky 60 577 51,0 463,2 131 28 1
Prešov PO, PV, PS 707 Prešovský 174 741 51,3 933,7 187 91 2
Prievidza PD 307 Trenčiansky 128 613 50,8 959,8 134 52 4
Púchov PU 308 Trenčiansky 43 710 51,1 375,3 116 21 1
Revúca RA 608 Banskobystrický 37 816 51,1 730,3 52 42 3
Rimavská Sobota RS 609 Banskobystrický 79 655 51,6 1 471,1 54 107 3
Rožňava RV 808 Košický 58 422 51,7 1 173,3 50 62 2
Ružomberok RK 508 Žilinský 56 488 51,7 646,8 87 25 1
Sabinov SB 708 Prešovský 61 542 50,1 483,5 127 43 2
Senec SC 108 Bratislavský 105 075 51,4 359,9 292 29 1
Senica SE 205 Trnavský 58 980 51,1 683,5 86 31 2
Skalica SI 206 Trnavský 46 916 51,2 357,1 131 21 3
Snina SV 709 Prešovský 34 071 51,2 804,7 42 34 1
Sobrance SO 809 Košický 22 226 51,4 538,2 41 47 1
Spišská Nová Ves SN 810 Košický 98 556 50,6 587,4 168 36 3
Stará Ľubovňa SL 710 Prešovský 53 107 50,3 624,0 85 44 2
Stropkov SP 711 Prešovský 19 553 50,4 389,0 50 43 1
Svidník SK 712 Prešovský 31 183 51,0 549,8 57 68 2
Šaľa SA 405 Nitriansky 50 384 51,3 355,9 142 13 1
Topoľčany TO 406 Nitriansky 69 577 51,0 597,6 116 54 1
Trebišov TV 811 Košický 103 002 51,6 1 073,5 96 82 4
Trenčín TN, TC, TE 309 Trenčiansky 113 225 51,3 674,8 168 37 3
Trnava TT, TA, TB 207 Trnavský 132 524 51,3 741,3 179 45 1
Turčianske Teplice TR 509 Žilinský 15 753 51,0 392,8 40 26 1
Tvrdošín TS 510 Žilinský 35 745 50,0 478,9 75 15 2
Veľký Krtíš VK 610 Banskobystrický 40 900 51,6 848,2 48 71 2
Vranov nad Topľou VT 713 Prešovský 79 295 50,7 769,5 103 68 2
Zlaté Moravce ZM 407 Nitriansky 40 765 51,5 521,2 78 33 1
Zvolen ZV 611 Banskobystrický 65 578 52,1 759,0 86 26 2
Žarnovica ZC 612 Banskobystrický 24 668 51,0 425,3 58 18 2
Žiar nad Hronom ZH 613 Banskobystrický 43 738 51,8 517,7 84 35 2
Žilina ZA, ZI, ZL 511 Žilinský 160 538 51,4 815,1 197 53 3
Celkom: 79 5 424 687 51,4 49 036,4 111 2 890 140[pozn. 2]

Zmeny v spôsobe prideľovania EČV účinné od 1. marca 2023

upraviť

Národná rada SR schválila 18. marca 2021 novelu zákona o cestnej premávke[5][6], ktorá prináša zmeny v spôsobe prideľovania EČV s účinnosťou (pôvodne) od 1. marca 2022. V októbri 2021 bol schválený odklad účinnosti novely o rok, tzn. od 1. marca 2023.[7] Zmeny sú nasledovné:

 • Dvojica písmen označujúca do 28. februára 2023 okres, v ktorom bolo evidenčné číslo vydané, bude nahradená dvojicou písmen začínajúcou kombináciou AA, pričom dvojica nebude označovať žiadnu územnú príslušnosť v rámci Slovenska.
 • Skript EČV ostáva zachovaný vo forme AA xxxAA, pričom doteraz použité kombinácie (podľa okresov) budú vynechané.
 • EČV vydávané do 28. februára 2023 bude možné prideľovať na vozidlá aj po tomto termíne do vyčerpania zásob na Policajnom zbore.

Poznámky

upraviť
 1. Mestá Bratislava a Košice a okresy Banská Bystrica, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín a Žilina majú pre potreby prideľovania EČV do budúcna vyhradené ďalšie kurzívou vyznačené skratky.[2][4]
 2. Mestá Bratislava a Košice nie sú zahrnuté v žiadnom jednotlivom riadku zoznamu, keďže ležia na území viacerých okresov, v celkovom počte obcí (2 890) a miest (140) už však zahrnuté sú.

Referencie

upraviť
 1. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 1996-07-03, [cit. 2018-03-21]. Dostupné online.
 2. a b Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov : § 36 ods. 2 [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2008-12-20, [cit. 2019-01-30]. Dostupné online.
 3. Počet obyvateľov podľa pohlavia – obce (ročne) [online]. Bratislava: Štatistický úrad SR, rev. 2024-03-28, [cit. 2024-04-10]. Dostupné online.
 4. BREZÁK, Ctibor. Bratislava: Nové EČV budú mať skratku BT. SME (Bratislava: Petit Press), 2018-11-22. Dostupné online [cit. 2019-01-30]. ISSN 1335-4418.
 5. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony [online]. Bratislava: Národná rada SR, 2021-03-18, [cit. 2021-03-23]. Dostupné online.
 6. Hlasovanie podľa klubov : Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 383) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. [online]. Bratislava: Národná rada SR, [cit. 2021-03-23]. Dostupné online.
 7. TASR. Rezort vnútra: Skratky okresov zmiznú z evidenčných čísel v roku 2023. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2022-02-08. Dostupné online [cit. 2022-07-17].

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť