Peter Karvaš

slovenský dramatik a spisovateľ

Peter Karvaš (pseudonymy Jakub Riečan, Ján Róbert Lipka, Jozef Repka, P. Bystrický, Peter Bystrík a i.) (* 25. apríl 1920, Banská Bystrica  –  † 28. november 1999, Bratislava) bol slovenský dramatik, prozaik a divadelný teoretik.

Peter Karvaš
slovenský prozaik, dramatik a divadelný teoretik
Narodenie25. apríl 1920
Banská Bystrica, Slovensko
Úmrtie28. november 1999 (79 rokov)
Bratislava, Slovensko

ŽivotopisUpraviť

 
Rodný dom Petra Karvaša na Hornej ulici 55 v Banskej Bystrici

Narodil sa v rodine lekára Ferdinanda Karvaša a akademickej maliarky Karoly Skuteckej-Karvašovej. Jeho rodičia boli popravení nacistami vo vápenke v Nemeckej začiatkom januára 1945.

Vzdelanie získaval v Banskej Bystrici (gymnázium, 1930 – 1938), neskôr začal študovať v Prahe na ČVUT a súčasne na umeleckopriemyselnej škole (1938 – 1939), ale štúdium dokončil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (vtedy s názvom Slovenská univerzita) v Bratislave (1945 – 1947).

Pracovať začal už v roku 1939 a vystriedal viacero zamestnaní – od práce v stavebnej firme až po prácu v Neografii v Martine. Počas 2. svetovej vojny bol rasovo prenasledovaný a internovaný v pracovnom tábore, počas Slovenského národného povstania pracoval v Slobodnom slovenskom vysielači a publikoval v povstaleckej tlači.

Po skončení vojny 1945 – 1948 dramaturg Československého rozhlasu, lektor a dramaturg Novej scény a SND v Bratislave, 1949 – 1950 kultúrny atašé na československej ambasáde v Bukurešti, neskôr pracoval na Povereníctve školstva (prednosta divadelného oddelenia), bol redaktorom Kultúrneho života a tiež tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov. Kvôli svojmu odmietavému postoju k okupácii Česko-Slovenska v roku 1968 mal zakázané publikovať až do roku 1990. V rokoch 1968 – 1974 bol docentom divadelnej vedy, po roku 1974 vedeckým pracovníkom Výskumného ústavu kultúry v Bratislave, od roku 1980 na dôchodku.

K jeho životu sa vracia aj dokumentárny film nakrútený v roku 2002 (Slovenská televízia, cyklus Osobnosti náboženského života, scenár Slavomíra Očenášová – Štrbová, réžia Fedor Bartko).

TvorbaUpraviť

Jeden z najvýznamnejších a plodných slov. prozaikov a dramatikov 20. storočia, venoval sa aj divadelnej vede a publicistike, v období normalizácie perzekuovaný a diskriminovaný.

Literárne činný bol od roku 1937, kedy začal publikovať svoje prvé diela v Studentskom časopise a vo Svojeti a Mladej kultúre. Najmä počas vojny publikoval pod viacerými pseudonymami, prvá kniha mu vyšla až po skončení vojny (súbor reportáží a čŕt Most, 1945). Autor realisticky koncipovaných psychologických noviel, historicko-sociálnych románov, napísal zbierky cestopisných reportáží a čŕt, kritický pohľad na súvekú socialistickú spoločnosť rezonoval v humoristicko-satirických súboroch poviedok. V úsmevnom tóne sa niesli i zbierky humoresiek, ako aj autobiograficky ladená kniha detských zážitkov. Po nútenej literárnej odmlke sa predstavil povstaleckým románom a morálku povstaleckej generácie analyzoval v autobiografickej novele, vrátil sa aj k satirickému žánru v krátkych prózach a v záverečnom tvorivom období nadviazal na humoristicko-satirické prózy. Ťažisko jeho tvorivých aktivít bolo v dramatickej spisbe, plodný autor rozhlasových a divadelných hier. Podnetné práce vydal aj v oblasti divadelnej vedy a teórie. Dramaturgicky, režijne a scenáristicky spolupracoval najmä s televíziou, ktorá uviedla viaceré jeho hry, inscenácie a filmy. Jeho prózy a drámy vyšli v početných prekladoch. V teatrologických dielach vychádzal zo štrukturalizmu.

DieloUpraviť

PrózaUpraviť

 • 1946Niet prístavov
 • 1947Polohlasom
 • 1949Toto pokolenie, román
 • 1950S nami a proti nám
 • 1952Pokolenie v útoku, román
 • 1954Čert nespí
 • 1957Čertovo kopýtko
 • 1961Konfety a leporelá, výber humoresiek z vojnového obdobia
 • 1968Nedokončená pre detský hlas, humoristicko-autobiografické dielo
 • 1970Kniha úľavy
 • 1970Maľovať čerta na stenu
 • 1979Noc v mojom meste, kniha o Slovenskom národnom povstaní
 • 1984Humoresky a iné kratochvíle
 • 1986 – Nové humoresky a iné kratochvíle
 • 1989Posledné humoresky a iné kratochvíle
 • 1991Poľahčujúca okolnosť, zbierka próz
 • 1992My, čo nechceme byť menovaní
 • 1993Velikán čiže Život a dielo profesora Bogoviča, novela
 • 1994Bolo to celkom ináč, kniha apokryfov
 • 1995V úvodzovkách, súbor causerií
 • 1995Intímne dialógy
 • 1997Tajomstvo sfingy
 • 2000Zrada múz (vyšlo posmrtne)
 • 2001Za múrom (vyšlo posmrtne)

DrámaUpraviť

 • 1943Hanibal pred bránami, rozhlasová hra (v roku 1949 prepracované na divadelnú hru)
 • 1943Maják, jednoaktovka
 • 1945Spolok piatich „P“, rozhlasová hra (v roku 1946 prepracované na divadelnú hru)
 • 1945Meteor, divadelná hra
 • 1946Hra o básnikovi (pôvodná rozhlasová hra prepracovaná na divadelnú hru)
 • 1948Bašta, divadelná hra
 • 1946Návrat do života (knižne vyšlo v roku 1949)
 • 1950Ľudia z našej ulice (knižne vyšlo v roku 1951)
 • 1953Srdce plné radosti (knižne vyšlo v roku 1954)
 • 1955Pacient sto trinásť
 • 1955Diplomati
 • 1959Polnočná omša
 • 1960Zmŕtvychvstanie deduška Kolomana, veselohra
 • 1962Antigona a tí druhí
 • 1963Jazva
 • 1964Veľká parochňa (knižne vyšlo v roku 1965)
 • 1966Experiment Damokles (knižne vyšlo v roku 1967)
 • 1969Absolútny zákaz (knižne vyšlo v roku 1970, vročenie sa uvádza 1966)
 • 1986Súkromná oslava (knižne vyšlo v roku 1987)
 • 1987Zadný vchod
 • 1988Vlastenci z mesta Yo
 • 19944x nie

Teoretické dielaUpraviť

 • 1948Kapitolky o rozhlase, postrehy k problematike rozhlasovej hry
 • 1948K základným otázkam súčasného divadla, historicko-teoretická kniha
 • 1948Úvod do základných problémov divadla, historicko-teoretická kniha
 • 1956K niektorým tvorivým problémom našej drámy, úvaha
 • 1964Zamyšlení nad dramatem, štúdia (vyšla len v češtine)
 • 1969Zamyšlení nad dramaturgií, štúdia (vyšla len v češtine)
 • 1977Priestory v divadle a divadlo v priestore, analýza špecifickosti divadla

ReportážeUpraviť

 • 1945Most, publicistické a reportážne črty
 • 1953Dieťa a meč, reportáž o Nemeckej demokratickej republike
 • 1959Leningradské epištoly, reportáž zo Sovietskeho zväzu
 • 1960Výlet na juh, reportáž zo Sovietskeho zväzu
 • 1996Idúcky tam a spiatky

LiteratúraUpraviť

Externé odkazyUpraviť