Otvoriť hlavné menu

UdalostiUpraviť

 • 12. január – v Sovietskom zväze bol znova zavedený trest smrti za vlastizradu, špionáž a sabotáž (pôvodne bol zrušený v máji 1947)
 • 21. január – USA oznámili objavenie 93. chemického prvku, podľa miesta, kde bol objavený bol nazvaný berkélium
 • 31. január – prezident USA Harry S. Truman vyzval komisiu pre atómovú energiu, aby urýchlila vývoj vodíkovej bomby
 • 8. február – vznikla východonemecká tajná bezpečnosť Stasi
 • 12. februárAlbert Einstein varoval v televíznom vystúpení pred výrobou vodíkovej bomby, ktorej urýchlený vývoj žiadal prezident Harry S. Truman
 • 20. marec – rímskokatolícki biskupi a duchovní v ČSR boli donútení zložiť tzv. sľub vernosti republike
 • 23. marec – pri OSN bola založená Svetová meteorologická organizácia
 • 31. marec – v Prahe sa začal proces s predstaviteľmi cirkevných rádov
 • 4. apríl – vynesením ťažkých trestov sa skončil pražský proces s predstaviteľmi cirkevných rádov
 • 24. apríl – bolo vyhlásené Jordánske kráľovstvo, ktoré vzniklo po anexii arabskej časti Palestíny Zajordánskom
 • 28. apríl – v ČSR prebehla „akcia P“ – likvidácia gréckokatolíckej cirkvi
 • 9. máj – L. Ron Hubbard vydal knihu „Dianetika – Moderná veda o duševnom zdraví“, ktorá sa stala bestsellerom
 • 25. júnKórejská ľudovodemokratická republika napadla Kórejskú republiku a začala sa Kórejská vojna

Nobelova cenaUpraviť

NarodeniaUpraviť

ÚmrtiaUpraviť