Matúš Dulla

slovenský architekt
Disambig.svg O slovenskom politikovi pozri Matúš Dula.

Prof. Ing.arch. Matúš Dulla, DrSc. (* 1950) je slovenský architekt

Pôsobí v oblasti dejín architektúry 20. storočia, kritika súčasnej architektúry, metódy vedeckého výskumu.

Architektúru absolvoval na SVŠT v Bratislave (1974). Na Ústave stavebníctva a architektúry SAV obhájil kandidátsku dizertáciu (1980), titul DrSc. získal na STU r. 2006. Na FA STU habilitoval za docenta (1993), profesorom STU sa stal r. 2000. Viedol Katedru dejín architektúry, neskôr Ústav dejín a teórie architektúry FA STU. Prednášal aj na VŠVU Bratislava, TU Košice a ČVUT Praha. Od roku 1974 pôsobí aj na Ústave stavebníctva a architektúry SAV. Publikoval viacero knižných monografií a množstvo vedeckých a odborných štúdií z oblasti histórie a teórie architektúry. Sústreďuje sa na dejiny architektúry 20. a 21. storočia. Je spoluautorom radu domácich a zahraničných výstav slovenskej architektúry a architektov. Autorsky sa spolupodieľal na viacerých filmoch o architektúre. Vo vedeckom časopise SAV Architektúra & Urbanizmus pôsobí ako šéfredaktor a predseda redakčnej rady. Je, resp. bol členom redakčných rád odborných časopisov Arch a Alfa, členom vedeckých a umeleckých rád (FA STU, ÚSTARCH SAV, VŠVU) a grantových komisií a vedeckých kolégií SAV. Je nositeľom Ceny Martina Kusého (2003), Ceny Dušana Jurkoviča (1993), Ceny SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (1989), Ceny literárneho fondu (2003) a Medaily Chatama Sofera (2005). Od roku 2008 je vedúcim Ústavu teorie a dějin architektury na FA ČVUT v Prahe.

PublikácieUpraviť

Knihy
 • DULLA, M.: Slovenská architektúra od Jurkoviča po dnešok. Perfekt, Bratislava 2007, 196 s.
 • MORAVČÍKOVÁ, H. (ed.) – DULLA, M. et all.: Architektúra na Slovensku – stručné dejiny. Bratislava, Slovart 2005, 181. ISBN 80-8085-079-8
 • DULLA, M. et all.: Majstri architektúry. Perfekt, Bratislava, 2005. 87. ISBN 80-8046-312-3.
 • DULLA, M. - MORAVČÍKOVÁ, H. H.: Architektúra Slovenska v dvadsiatom storočí. Bratislava, Slovart 2002. 514 s.
 • DULLA, M. (spolupráca H. H. Moravčíková a B. Hochel): Vojenské cintoríny v západnej Haliči. Dušan Jurkovič 1916/1917. Sprievodca. Bratislava, VŠVU 2002. 139 s.
 • DULLA, M.: Architekt Ferdinand Milučký. Bratislava, SAS 1998. 99.
 • DULLA, M.: Architekti Jozef Ondriaš a Jiří Závodný. Bratislava, Meritum 1995. 36.
 • DULLA, M.: Architekt Peter Pásztor. Bratislava, Meritum 1995. 36.
 • DULLA, M. - MORAVČÍKOVÁ, H. H.: Kto je kto v architektúre na Slovensku. Bratislava, Meritum 1995. 189.
 • DULLA, M.: Architekt Ivan Marko. Bratislava, Meritum 1995. 32.
 • DULLA, M.: Architekt Ján Bahna. Bratislava, Meritum 1995. 32.
 • DULLA, M.: Architektúra dnes. Slovenská architektúra 80. rokov a jej súvislosti. Bratislava, Pallas 1993. 224.
 • ZALČÍK, T. - DULLA, M.: Slovenská architektúra 1976-1980. Bratislava, Veda 1982. 192.
Katalógy
 • DULLA, M.: Architektur der Slowakei heute. Architektúra Slovenska dnes. (Katalóg výstavy.) Bratislava - Berlín, SAS, Slowakisches Institut, 2002. 18.
 • DULLA, M.: (Ed.): Ferdinand Milučký. Architektonické dielo. (Katalóg výstavy.) Bratislava, SAS 1993. 35.
 • BOŘUTOVÁ, D. - ZAJKOVÁ, A. - DULLA, M.: Dušan Jurkovič. Súborná výstava architektonického diela. (Katalóg výstavy.) Bratislava, SAS 1993. 245.
 • DULLA, M. (Ed.): Emil Belluš. Regionálna moderna. (Katalóg výstavy.) Piešťany, SAS 1992. 120.
 • DULLA, M. (Ed.): Nová slovenská architektúra. Bratislava, SAS 1991. 84.
Výstavy
 • DULLA, M.: Ferdinand Milučký. Slovenský inštitút, Viedeň. jún 1999.
 • DULLA, M. , spolupráca Moravčíková, H. H.: Something - new - architecture - capital - Bratislava - Slovakia. UIA, Barcelona 1996.
 • DULLA, M. - Bořutová, D. - Zajková, A.: Dušan Jurkovič - súborná výstava architektonického diela. SNG Bratislava, november 1993 - január 1994.
 • Milučký, F. - DULLA, M.: Ferdinand Milučký - architektonické dielo. Slov. nár. múzeum Bratislava, júl - august 1993.
 • DULLA, M.: Emil Belluš - regionálna moderna. Piešťany, september 1992.
 • DULLA, M. - Talaš, S.: Desať krokov slovenskej architektúry. Všeobecná česko-slovenská výstava. Praha 1991.
 • DULLA, M.: Architektúra Slovenska 1988-1990. Kongres UIA Montreal, jún 1990.
 • DULLA, M. a i.: Výstava tvorby mladých architektov. FA SVŠT Bratislava, november - december 1984.
Filmy
 • Mančuška, D. - DULLA, M. - Bořutová, D.: Výšiny. Dielo D. Jurkoviča. Bratislava 1997.
 • DULLA, M.: Architecture in Forum 1931-1938. FA STU, Bratislava 1994.
 • DULLA, M.: Architekt Ferdinand Milučký. Slovenská televízia, Bratislava 1993.
 • Bahna, J. - DULLA, M. - Komora, G.: Dialógy architektúry. Československá televízia, Bratislava 1986.
 • Zalčík, T. - DULLA, M.: Slovenská architektúra. Československá televízia Bratislava 1982.
 • Zalčík, T. - DULLA, M.: Obraz mesta. Bratislava 1982.