Berkélium

chemický prvok s protónovým číslom 97

Berkélium (lat. berkelium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Bk a protónové číslo 97. Je 9. člen z radu aktinoidov, 5. transuránom, silno rádioaktívny kovový chemický prvok pripravovaný umelo ožarovaním jadier amerícia.

Berkélium
(berkelium)
curium ← berkélium → kalifornium
Sm

Bk
 
97
Periodická tabuľka
7. perióda, 3. skupina, blok f
aktinoidy, transurány, kovy
Vzhľad
strieborný kov (na mikrosnímke je 1,7 μg prvku)
berkélium
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť (247) g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Rn] 5f9 7s2
Atómový polomer 170 pm
Iónový polomer
pre: Bk3+
96 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 1,3 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 601 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) III, IV
Št. potenciál
(Bk3+/Bk)
−1,96 V
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 17,48 kg·dm−3
Teplota topenia 1 259 K (985,85 °C)
Iné
Kryštálová sústava hexagonálna
Magnetizmus paramagnetický
Tep. vodivosť 10 W·m−1·K−1
Reg. číslo CAS 7440-40-6
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
 245Bk synt. 4,94 d. ε 0,810 245Cm
 245Bk synt. 4,94 d. α 6,455 241Am
 246Bk synt. 1,8 d. α 6,070 242Am
 246Bk synt. 1,8 d. ε 1,350 246Cm
 247Bk synt. 1 380 r. α 5,889 243Am
 248Bk synt. 9 r. α 5,803 244Am
 249Bk synt. 330 d. α 5,526 245Am
 249Bk synt. 330 d. ß- 0,125 249Cf
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému berkélium.

Je to prvok, ktorý dosiaľ nebol izolovaný v dostatočne veľkom množstve, aby bolo možné určiť všetky jeho vlastnosti. Predpokladá sa, že má striebrobielu farbu a pôsobením vzdušného kyslíka pozvoľna oxiduje.

Vyžaruje alfa a gama žiarenie a preto je nutné s ním manipulovať pri dodržaní bezpečnostných opatrení na prácu s rádioaktívnymi materiálmi.

O jeho zlúčeninách a ich chemickom správaní je známe zatiaľ veľmi málo.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému berkélium
  •   Wikislovník ponúka heslo berkélium