Registračné číslo CAS

Registračné číslo CAS je jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chémii pre chemické látky, polyméry, biologické sekvencie, zmesi a zliatiny.[1] Bolo zavedené redakciou svetovo najrozšírenejšieho chemického referátového časopisu Chemical Abstracts, vydávaného Americkou chemickou spoločnosťou (American Chemical Society). Chemical Abtracts Service udržuje databázu chemických zlúčenín popísaných vo vedeckej literatúre, v patentoch a v iných publikáciach (tzv. CAS registry).

V súčasnej dobe táto databáza obsahuje približne 23 miliónov zlúčenín a denne ich pribúda v priemere 4-tisíc. Rôzne izoméry a stereoizoméry zlúčenín dostávajú rôzne registračné čísla. Databáza je tiež najautoritatívnejším zdrojom informácii o anglických názvoch zlúčenín. Preto prakticky všetky špecializované chemické databázy pri identifikácii zlúčenín používajú toto registračné číslo ako jeden z vyhľadávacích prvkov.

Formát

upraviť

Číslo je rozdelené pomlčkami do troch zón, kde prvá zóna má premenný počet číslic, ďalšia má vždy práve dve číslice a posledná zóna obsahuje jedinú číslicu, ktorá slúži ako kontrolný súčet pre umožnenie automatickej kontroly správnosti zápisu registračného čísla.[2] Číslo CAS má maximálne desať cifier.[1]

Výpočet tohto kontrolného čísla sa vytvára nasledujúcim spôsobom:

  • Vynecháme samotnú kontrolnú číslicu a potom postupujeme sprava doľava a násobíme jednotlivé číslice prirodzenými číslami zvyšovaným po jednotke a jednotlivé súčiny sčítame. Z výsledného súčtu použijeme iba zvyšok po vydelení desiatkou, ktorý sa rovná kontrolnej číslici.[2]

Napríklad voda má registračné číslo 7732-18-5, výpočet je preto nasledovný:

(8×1 + 1×2 + 2×3 + 3×4 + 7×5 + 7×6) mod 10 = 105 mod 10 = 5.

Keďže zvyšok po delení desiatkou odpovedá kontrolnej číslici, je jasné, že číslo je správne.

Referencie

upraviť
  1. a b CAS REGISTRY and CAS Registry Number FAQs [online]. CAS, [cit. 2022-07-10]. Dostupné online. (po anglicky)
  2. a b Check Digit Verification of CAS Registry Numbers [online]. CAS, [cit. 2022-07-10]. Dostupné online. (po anglicky)

Externé odkazy

upraviť