Izoméria (z gréc. isos - rovnaký, meros - častica) je chemický pojem označujúci chemické zlúčeniny, ktoré majú rovnaký sumárny vzorec a relatívnu molekulovú hmotnosť, ale líšia sa usporiadaním atómov v molekule. Takéto zlúčeniny sa nazývajú izoméry.

Príkladom izomérie je propanol: C3H8O (alebo C3H7OH) má dva izoméry propan-1-ol (n-propyl alkohol; I) a propan-2-ol (izopropyl alkohol; II). Tretím izomérom je metoxyetán (etylmetyléter, III).

Klasifikácia upraviť

 
Rôzne typy izomérie

Pozri aj upraviť

Literatúra upraviť

  • P. Záhradník, M. Kollárová. Prehľad chémie 2, Organická chémia a biochémia, SPN, Bratislava, 1997, ISBN 80-08-01005-3