Racemát (značka je prefix DL alebo RS) je kryštalická látka, v ktorej sú v rovnakom pomere zastúpené obidva optické antipódy.

Racemát je produktom kryštalizácie takej racemickej zmesi, pri ktorej sa enantioméry /+/ a /−/ priťahujú silnejšie než enantioméry /+/ a /+/ resp. /−/ a /−/. Ide v podstate o zmesné kryštály. Racemickú zmes, ktorá kryštalizuje ako racemát, nie je možné oddeliť na enantioméry.

Pozri ajUpraviť